Yaras sekretesspolicy


Yaras Sekretesspolicy gäller för personuppgifter som samlas in och används av Yara AB Box 4505, 203 20 Malmö, ("vi") när du använder denna webbplats (”Webbplatsen”) eller på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan.

Yara AB driver Webbplatsen och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder Webbplatsen.

Denna Sekretesspolicy förklarar hur Yara samlar in, använder och delar personuppgifter när du använder Webbplatsen och på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan. I de fall då vi interagerar med dig på annat sätt kommer vi att tillhandahålla information om användningen av dina personuppgifter för den specifika interaktionen. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på yara.sverige@yara.com.

För mer information om hur Yara behandlar personuppgifter, vänligen se den offentliga versionen av Yaras Dataskyddspolicy för Kund-, Leverantörs- och Affärspartnerdata, som utgör en del av Yara’s Binding Corporate Rules.

Yara samlar in information om dig när du använder Webbplatsen, eller på andra sätt interagerar med oss, till exempel om du är en kund eller leverantör. Vi tar emot din information från följande källor, beroende på hur du interagerar med oss:

 1. Från våra webbplatser eller mobilapplikationer:
 • Vi samlar in personuppgifter via våra webbplatser eller mobilapplikationer, till exempel när du prenumererar på en av våra mobilapplikationer, skapar en användarprofil eller interagerar med våra uppkopplade enheter.
 • Som utgångspunkt kan du använda Webbplatsen utan att avslöja din identitet. När du besöker Webbplatsen, eller på annat sätt interagerar med oss online, samlar vi in information om din dator och din användning av vår webbplats och applikationer genom att använda cookies. Vi använder denna information för att mäta användningen av Webbplatsen på en övergripande nivå, för att förbättra dess innehåll.
 • Vi samlar också in personuppgifter när du använder våra mobilapplikationer eller kontaktar oss via webbplatsen eller applikationen, till exempel rörande kundärenden. Se även avsnittet nedan om Cookies och liknande teknologier.
 1. Direkt från dig:
 • Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du interagerar med oss och väljer att skicka viss information till oss, till exempel när du anmäler dig för att få ett nyhetsbrev, loggar in på en av våra webbplatser eller appar, fyller i en av våra digitala eller fysiska formulär, registrerar dig för att delta i webbinarier eller konferenser, gör ett köp, lägger en order eller laddar upp information till en av våra portaler.
 • Vi kan också samla in dina personuppgifter när vi får en förfrågan från dig (till exempel till vår kundtjänst), när vi behandlar dina beställningar och när du deltar i våra mässor eller evenemang. Observera att vi är legalt skyldiga att behandla viss information (till exempel i samband med vissa köp), och ibland måste vi be dig att tillhandahålla viss information för att kunna ingå och utföra ett avtal med dig.
 • Vi samlar också personuppgifter direkt från dig när du agerar som leverantör, för att kunna utföra avtalet och för att administrera leverantörsrelationen.
 • I vissa fall genomför vi onlineundersökningar för att få en bättre förståelse för våra användares, besökares, kontakters, prospekts och kunders behov och preferenser, till exempel genom att mäta kundnöjdhet och berika data genom net promoter score. Innan vi genomför en undersökning kommer vi att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Deltagande i undersökningar är frivilligt, och där det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att inhämta ditt samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 1. Från våra koncernföretag, återförsäljare, leverantörer, affärspartners och andra tredje parter:
 • När du köper eller säljer en produkt eller tjänst kan vi samla in personuppgifter relaterade till transaktionen, för att genomföra transaktionen och hantera affärsrelationen. På din begäran, eller för att utföra våra legitima intressen av segmentering eller leverantörsrelationshantering, kan vi också importera information från våra återförsäljare, leverantörer, affärspartners och andra tredje parter.
 1. Från din utrustning:
 • Om du har anmält dig för att använda tjänster som låter dig ladda upp information från din enhet till en av våra portaler eller applikationer samlar vi in data från din utrustning eller enhet. Yara Digital Farming Sekretesspolicy kan vara tillämplig i vissa fall. Vi kan också få platsdata från din smartphone eller annan geoutrustad enhet, förutsatt att utrustningen är kopplad till en mobilapplikation som du har laddat ner eller en användarprofil som du har registrerat hos oss.
 1. Från andra källor:
 • Till exempel genom kommersiella partners och distributörer som säljer Yaras produkter eller använder Yara-applikationer som Offertförfrågan eller Lojalitetsprogram. Dessa parter delar personuppgifter med oss för att kunna uppfylla din begäran eller avtalsförpliktelser som ingåtts med dig eller mellan oss och sådana partners, till exempel för att leverera produkter som säljs genom våra distributörer.

När du använder webbplatsen samlar vi in personuppgifter och enhetsinformation i den utsträckning som tillåts enligt lag. Personuppgifter är information, eller en kombination av information, som kan användas för att identifiera dig på individbasis. Beroende på de tjänster du använder, och hur du använder webbplatsen, kan vi samla in följande kategorier av data:

 • Kontaktinformation såsom ditt namn, adress och e-postadress som du tillhandahåller när du skapar ett användarkonto, eller fyller i ett av våra digitala eller fysiska formulär. Denna information gör det möjligt för oss att identifiera och kommunicera med dig.
 • Affärsdata som gör det möjligt för oss att hjälpa dig att optimera din affärsverksamhet, om du har ett registrerat användarkonto. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, datarelaterad till företagsnamn, plats, storlek på ditt företag och annan affärsrelaterad information som endast kommer att kopplas direkt till dig om du har ett registrerat användarkonto.
 • Relationsinformation som hjälper oss att förstå vem du är och vad du vill för att kunna erbjuda dig produkter, teknologier och tjänster som kan intressera dig. Detta kan inkludera information om egendom, affärsinformation, din geografiska plats och annan demografisk information som tillåts enligt lag. Vi samlar in denna information när du interagerar med oss eller har ett registrerat användarkonto.
 • Rekryteringsinformation som hjälper oss att bedöma kandidaters lämplighet för den tjänst de ansöker om hos oss. Det kan inkludera kontaktinformation, CV, information om din utbildning, kompetenser och färdigheter, karriär- och arbetslivserfarenheter samt annan information såsom bild, personnummer, arbetscertifikat, arbetshistorik, referenser och annan relevant bakgrundsinformation.
 • Transaktions- och produktinformation om hur du interagerar med oss, våra återförsäljare och affärspartners, inklusive inköp, förfrågningar och kundkonton, inköpshistorik, produkt och mängd, grödor och preferenser.
 • ID-information om din identitet, såsom födelsedatum och ID-dokument, endast när det krävs för att identifiera dig.
 • Finansiell kontoinformation endast när det behövs för att slutföra ditt köp.
 • Enhetsinformation och analyser såsom information om de datorer, telefoner eller andra enheter som du använder för att besöka webbplatsen, beroende på de behörigheter du har gett. Vi kan associera informationen som vi samlar in från dina olika enheter, vilket hjälper oss att erbjuda en enhetlig service på alla dina enheter. Det kan till exempel vara information om din IP-adress, operativsystem, hårdvaruversion, enhetsinställningar och typer av enhetsidentifierare. Vi kan också samla in anslutningsinformation såsom namnet på din mobiloperatör eller internetleverantör, mobilannonserings-ID och mobilapplikations-ID, webbläsartyp, språk, geografisk plats, anslutningstidszon och datum samt tidpunkt för besök på webbplatsen tillsammans med användartrender. Vi kan även samla in information om ditt beteende på webbplatsen, såsom hur länge du stannar och information om din bläddring och delningsbeteende.

Enhetsdata som genereras av, samlas in av eller lagras i din utrustning (mjukvara eller hårdvara) eller enhet som är ansluten till din utrustning, inklusive, men inte begränsat till, utrustningens geografiska plats.  

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. Tillhandahålla funktionalitet för begärda produkter och tjänster samt kundservice:
 • Erbjuda funktionalitet, produkter, teknologier och tjänster som du begär och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till din beställning, såsom leverans av produkter, rekommendationer och underhåll.
 • Skapa, hantera och ge åtkomst till ditt konto för tjänster/produkter där du registrerar ett konto.
 • Slutföra och registrera dina transaktioner.
 • Skicka och leverera de varor och hårdvara som du beställer (inklusive varor och hårdvara som du beställer via våra distributörer).
 • Aktivt tillhandahålla skräddarsydda rapporter och/eller rekommendationer/agronomiska tips som kommer från de data som du har tillhandahållit Yara, och är specifikt relevanta för dig i dina affärsaktiviteter för att förbättra din produktivitet, kvalitet och lönsamhet.
 • Erbjuda dig ett affärsförslag efter mottagande av offertförfrågan via en distributör.
 • Erbjuda dig poäng baserat på din köphistorik, vilka kan utbytas mot presenter eller rabatt på andra Yara-produkter eller tjänster när du är medlem i vårt Lojalitetsprogram.
 • Skicka administrativ information, såsom ändringar av våra villkor och policyer. Svara på dina förfrågningar och begäranden, till exempel när du skickar oss frågor eller förslag.
 1. Produkt- och kundsupport:
 • Erbjuda dig support, inklusive att leverera uppgraderingar och kommunikation om produktförbättringsprogram, samt för diagnostik och reparationer, produktsäkerhet och återkallelser.
 • Erbjuda dig annan teknisk hjälp, såsom installation, underhåll och assistans vid driftsstopp.
 1. Hantering av leverantörsrelationer:
 • Kontraktshantering, såsom hantering av alla interaktioner och transaktioner med tredje part som levererar varor och/eller tjänster till oss för att maximera värdet av sådana interaktioner och transaktioner.
 • Prestationsledning, såsom upprättande av prestationsöversikter.
 • Riskhantering, såsom strategier för att hantera störningar i leveranskedjan.
 • Datahantering, såsom validering av leverantörsförfrågningar.
 • Att bygga bättre relationer och kommunicera bättre med leverantörer och externa organisationer för att göra verksamheten mer flexibel och kostnadseffektiv.
 1. Marknadsföring och kommunikation samt erbjudande om skräddarsydda tjänster:
 • Erbjuda dig kommunikation, information och direktmarknadsföring av Yaras produkter, teknologier och tjänster, inklusive att skapa en profil som vi använder för att erbjuda dig riktade marknadsföringserbjudanden, personliga erbjudanden, nyhetsbrev, produktinformation, företagstidningar, kataloger, meddelanden eller evenemangsinbjudningar med mera som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • Erbjuda dig skräddarsydda råd och agronomiska tips.
 • Beroende på dina val skickar vi sådan marknadsföring via sociala mediekanaler, e-post och/eller SMS. Sådan marknadsföring kan exempelvis bestå av agronomisk och kommersiell rådgivning, nyhetsbrev, undersökningar, kampanjer, inbjudningar och information om olika arrangemang, evenemang på mässor, möten, utbildningar eller webbinarier.
 • Vi använder ibland också dina personuppgifter för att administrera och hantera undersökningar, omröstningar, lojalitetsprogram och andra marknadsföringsevent samt för att låta våra kunder delta i omröstningar och undersökningar, så att vi kan förbättra våra tjänsteerbjudanden.
 • Vi behandlar också personuppgifter för att följa vårt legitima intresse av att erbjuda våra kunder skräddarsydd marknadsföring genom att använda information om kundens köphistorik, preferenser, beteende och annan relaterad information för att bättre förstå deras utmaningar och behov.
 • Vi utför också segmentering och använder personuppgifter för analyser i syfte att förbättra och erbjuda relevanta produkter, kommunikation och tjänster samt för att öka vår agronomiska kunskap. Vi använder även segmentering och profilering för att avgöra om leads är intresserade av specifika produkter eller kommunikation från oss.
 • Dela information med andra marknadsförare om du vill att de ska skicka marknadsföring till dig, beroende på dina val.
 • Möjliggöra publicering av kommentarer och vittnesmål från dig på våra webbplatser, sociala medier och mobilapplikationer.
 • När det krävs enligt tillämplig lag söker vi ditt samtycke till sådan marknadsföring och till undersökningar som har marknadsföring som syfte. Du kan när som helst avstå från marknadsföring via elektronisk kommunikation genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden eller genom att kontakta oss på yar.sverige@yara.com.
 1. Tillhandahålla reklammöjligheter och underlätta delning i sociala medier
 • Möjliggöra din deltagande i kampanjer, belöningar och lojalitetsprogram.
 • Skapa förutsättningar för delning i sociala medier om du väljer att göra det. Ytterligare regler kan gälla för sådana kampanjer eller social delning. Var noga med att läsa dessa regler.
 1. Rekrytering:
 • För rekrytering av nya Yara-anställda, om du har lämnat in en jobbansökan via vår jobbansökningsportal som är tillgänglig på yara.com eller på annat sätt har lämnat in en jobbansökan till oss.
 • Vi använder informationen från din jobbansökan för att bedöma om du är den mest lämpliga kandidaten för aktuell position.
 1. Hantera våra vardagliga affärsbehov och genomföra affärsrapportering:
 • Analysera våra kunders användning av våra produkter och tjänster för att förbereda aggregerade trendrapporter.
 • Hantera våra webbplatser och tjänster, kontrakthantering, analyser och förebyggande av bedrägerier.
 • Affärsinriktad information, såsom sammanställning av allmänna marknadsinsikter.
 • Produktförbättring, att utveckla nya produkter eller förbättra våra nuvarande produkter.
 • Ledning och revision, exempelvis genom att genomföra interna revisioner, affärsanalys, kontroller och rapportering (till exempel rapporteringssystem för visselblåsning).
 • Affärstransaktioner, inklusive omstrukturering, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition. Till exempel, vid en sammanslagning med eller förvärv av ett annat företag, kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till det företaget.
 • Skydda Yaras tillgångar, till exempel av hälsoskäl eller för att hantera åtkomsträttigheter och säkerhet (för att förhindra bedrägerier, cyberattacker och identitetsstöld).

Uppfylla legala skyldigheter, till exempel måste vi behålla fakturor av redovisningsskäl eller lämna ut vissa data för att uppfylla begäranden från myndigheter.  

 1. Avtal
 • I de fall vi ingår ett avtal med dig om försäljning, köp eller leverans av produkter eller tjänster, är vår rättsliga grund för behandlingen att det är nödvändigt för att fullgöra en överenskommelse med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal.
 • Denna rättsliga grund gäller för all behandling som är nödvändig för att ingå, administrera och genomföra ett sådant avtal. Det kan till exempel inkludera kundservice (till exempel i form av lojalitetsprogram), kundrelationshantering och faktureringsändamål samt annan behandling som är nödvändig för att tillhandahålla den begärda funktionaliteten, produkterna och tjänsterna.
 • Där vi kräver personuppgifter för att följa lagliga eller kontraktsmässiga förpliktelser är tillhandahållande av sådana data obligatoriskt: om sådana data inte tillhandahålls kommer vi inte att kunna hantera vår kontraktsmässiga relation eller uppfylla de ålägganden som ställs på oss. I alla andra fall är tillhandahållandet av begärda personuppgifter frivilligt.
 1. Legala krav

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag (till exempel för att följa redovisnings- och bokföringsskyldigheter).

 1. Legitima intressen
 • Vi behandlar också dina data när det är i vårt legitima intresse att göra det och när dessa intressen inte överskuggas av dina rättigheter till dataskydd. Sådana intressen är vanligtvis att förbättra våra produkter, teknologier och tjänster för att öka kundnöjdheten och anpassa våra tjänster efter dina specifika preferenser och behov.
 • Vi behandlar också dina data med grund i våra legitima intressen för att behandla din förfrågan när du fyller i en av våra digitala eller fysiska formulär och för att möjliggöra att våra kunder uppfyller tillämpliga legala förpliktelser. Vi behandlar också personuppgifter om våra kunder när det är nödvändigt för att följa vårt legitima intresse av att fullfölja avtal med våra distributörer genom att leverera de produkter och tjänster som kunden begärt.
 • Ibland (till exempel när vi utför profilering) är vår rättsliga grund för behandlingen att det är nödvändigt för ändamål som rör vårt legitima intresse av marknadsföring och att skapa en profil om våra kunder för att skräddarsy våra erbjudanden och tjänster efter deras behov. Detta intresse får inte överskuggas av kundens rättigheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • När vi har en befintlig kundrelation skickar vi ibland ut digital marknadsföring om produkter och/eller tjänster som motsvarar de som den befintliga kundrelationen grundar sig på och förlitar oss på vårt legitima intresse att göra detta. Innan vi gör detta ger vi dig möjligheten att avstå från sådan digital marknadsföring.
 • För segmentering och analys förlitar vi oss på vårt legitima intresse av att förbättra våra produkter och tjänster samt att erbjuda relevanta produkter, kommunikation och tjänster och att öka vår agronomiska kunskap.
 • När vi får personuppgifter från våra kommersiella partners eller distributörer, till exempel genom Offertförfrågan eller Lojalitetsprogram, är vår rättsliga grund för att behandla sådana data att det är nödvändigt för att uppfylla din begäran eller fullgöra det avtal som ingåtts med dig eller mellan oss och sådana partners.
 • Vi förlitar oss också på legitima intressen som en rättslig grund när vi uppfyller några av våra affärsmässiga ändamål, såsom affärsinriktad information, produktförbättring, styrning och revision, affärstransaktioner och skydd av Yaras tillgångar.
 • Observera att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på legitima intressen som rättslig grund och också mot behandling som har direkt marknadsföring som syfte, vilket ytterligare förklaras i avsnitt 8 nedan.
 1. Samtycke
 • I vissa fall behandlar vi dina data med ditt samtycke (till exempel när du vill ta emot nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial från oss). I sådana fall är du när som helst fri att återkalla ditt samtycke genom att följa anvisningarna för avregistrering som anges i det marknadsföringsmeddelande du mottar.
 • Återkallande av samtycke påverkar inte legaliteten i den behandling som har ägt rum före återkallandet av samtycket.  

Vi säljer inte dina personuppgifter till marknadsföringsföretag utanför Yara. Vi får endast dela dina personuppgifter enligt följande:

 1. Koncernföretag inom Yara International ASA, för ändamål som anges i denna Sekretesspolicy.
  • Optimering av våra gemensamma processer. Inom en företagskoncern är det ibland nödvändigt att använda och utnyttja resurser effektivt. I detta sammanhang stöder vi varandra inom vår koncernen för att optimera våra gemensamma processer.
  • Våra tvärgående affärsinitiativ, såsom forskning och utveckling, systemadministration, statistik, analys, marknadsföring och försäljning, samt andra ändamål som anges i Dataskyddspolicyn för Kund-, Leverantörs- och Affärspartnerdata.
  • Detta kan exempelvis innebära delning när det är nödvändigt för att uppfylla en begäran från dig, för att bedöma din jobbansökan eller för att ingå ett anställningsavtal med dig. Andra situationer där delning är nödvändig kan vara att uppfylla din förfrågan eller för analyser och forskning i den utsträckning sådan delning är nödvändig för att uppnå vårt legitima intresse att förbättra våra produkter, teknologier och tjänster.
 1. Tjänsteleverantörer för att möjliggöra de tjänster de tillhandahåller till oss
 • För ändamål som anges i denna Sekretesspolicy och i relevant dataskyddsavtal.
 • Dessa tjänster inkluderar till exempel hosting av data, bearbetning av betalningar, leverans av försändelser, e-postleverans, distribution, kundsupport och teknisk hjälp, webbanalys, övervakning av IT-prestanda, kundrelationshantering, utvärdering, drift och optimering av användarupplevelse eller våra tillväxtkampanjer, undersökningar och enkäter, juridisk efterlevnad samt att säkerställa våra affärsoperationer, som att identifiera och lösa funktionsfel.
 1. Offentliga myndigheter eller regeringar där delning är lämplig
 • För att lösa tvister med en tredje part.
 • När vi svarar på legalt bindande förfrågningar och order från rättsvårdande myndigheter eller regeringar.
 • När det krävs enligt lag, förordning eller rättsliga processer.
 • För att tillhandahålla information som vi anser vara viktig.
 1. Partners och kommersiella relationer med syfte att genomföra affärer
 • I samband med samarbetsinitiativ och avtal ingångna med sådana parter, till exempel som en del av en försäljnings- och distributionsprocess.
 • I samband med en försäljning eller affärstransaktion med potentiella köpare eller säljare. Vi har ett legitimt intresse av att lämna ut eller överföra våra personuppgifter till en tredje part i händelse av en affärstransaktion.
 • För att tillåta dem att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, om du vill att de ska skicka dig marknadsföring, i enlighet med dina val.
 1. Tredje part med vilken du delar personuppgifter via våra webbplatser eller mobila applikationer
 • Vissa av våra webbplatser eller mobila applikationer möjliggör att du ger tillgång till eller delar dina personuppgifter med andra individer eller organisationer i samband med webbplatserna eller mobila applikationerna, till exempel rådgivare som hjälper dig med beslutsfattande, konsulter, distributörer, maskintillverkare och sociala medier.
 • Om du kopplar din mobila applikation till ditt sociala mediekonto eller delar innehåll från en av våra webbplatser på ditt sociala mediekonto kommer du att dela information med dina vänner som är kopplade till ditt sociala mediekonto, med andra användare och med din sociala mediekontoleverantör. Genom att göra det ger du oss tillstånd att underlätta denna delning av information, och du förstår att användningen av delad information kommer att regleras av sociala medie-leverantörens sekretesspolicy.

Vi delar också dina personuppgifter för att följa tillämpliga lagar och förordningar, för att skydda våra (och våra representanters) rättigheter, villkor, integritet, säkerhet och egendom.

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker våra webbplatser. Cookies hjälper oss att identifiera din dator så att vi kan anpassa din användarupplevelse.

De hjälper oss också att observera hur våra besökare använder våra webbsidor och gör att vi kan utforma mer användarvänliga sidor och användbart innehåll.

Vi använder förstapartscookies, tredjepartscookies och tredjepartsförfrågningar. Förstapartscookies är cookies som sätts av oss och kan endast läsas av vår webbplats. Som standard är förstapartscookies tillåtna i varje webbläsare. Om du inaktiverar förstapartscookies kan en webbplats inte följa din aktivitet när du rör dig mellan sidor. Vi använder dessa typer av förstapartscookies: sessionscookies, http-only-cookies, säkra cookies och permanenta cookies.

Tredjepartscookies sätts av tredje part, främst reklamnätverk. Dessa cookies kan läsas om under ett besök på andra webbplatser om de också gör affärer med dessa företag. Till exempel kan vi använda cookies för reklamfunktionalitet från Facebook.

Tredjepartsförfrågningar görs av en användare till en extern tjänst. Trots att dessa förfrågningar inte sätter några cookies kan de fortfarande överföra information till tredje part. Till exempel Google Analytics - ett vanligt verktyg för webbplatsanalys - som fungerar via tredjepartsförfrågningar.

Du kan hantera dina cookie-inställningar genom att göra ett val på en cookie-banner eller senare på cookie-ikonen på webbplatserna, eller genom att göra ändringar i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan hindra vår webbplats från att fungera korrekt.

Observera att för vårt Lojalitetsprogram gäller en separat Cookie Policy, se här.

Cookies på våra webbplatser listas här och via cookie-ikonen på våra webbplatser.

Vi ger dig möjligheter att välja hur vi ska kommunicera med dig.

 • E-postkommunikation: Du kan sluta ta emot Yaras marknadsföring via e-post genom att följa de anvisningar för avregistrering som finns i sådana meddelanden.
 • Observera att Yara kommer att respektera din begäran att sluta ta emot marknadsföring via e-post. Vi kan dock fortsätta att skicka servicerelaterad kommunikation, såsom e-postmeddelanden som bekräftar köp via våra webbplatser. Vi kan också behålla information för registerhållning, såsom att säkerställa att vi uppfyller kundens önskemål och för att skicka särskilda typer av meddelanden.
 • Observera att du kan hantera hur din mobilenhet delar platsinformation med Yara, liksom hur din mobilwebbläsare hanterar cookies och relaterade teknologier genom att justera dina integritets- och säkerhetsinställningar. Vänligen följ de anvisningar som tillhandahålls av din mobiloperatör eller din enhets tillverkare för att lära dig hur du justerar dina inställningar.

Enligt tillämplig lag kan du ha rätt att begära:

(a) Rätt till tillgång

 • Att få bekräftelse från oss om vi har personuppgifter om dig, få tillgång till sådana uppgifter och annan information avseende dessa uppgifter.
 • Att få en kopia av dina personuppgifter.

(b) Rättelse

 • Rättelse av personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering

 • Radering av personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du samtyckt till deras användning och sedan återkallat ditt samtycke, eller om de används olagligt.

(d) Rätt till begränsning

 • Begränsning av användningen av personuppgifter under vissa omständigheter.

(e) Rätt till portabilitet

 • Mottagande av de personuppgifter som du har lämnat till Yara i ett strukturerat, allmänt användbart och maskinläsbart format.
 • Överföring av sådana personuppgifter, eller om det är tekniskt möjligt, överföring till ett annat företag som är ansvarigt för deras användning.

(f) Rätt till invändning eller avanmälan

 • Att invända mot användningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, inklusive i förhållande till direktmarknadsföring och när dina personuppgifter används på grundval av ett legitimt intresse hos Yara.
 • Du har också rätt att avanmäla dig från all direktmarknadsföring, vilket du kan göra genom att klicka på "avregistrera" -knappen i de meddelanden du mottar.

(g) Rätt att återkalla samtycke

 • Att när som helst återkalla ditt samtycke om användningen av dina personuppgifter är baserad på samtycke. Observera att återkallande av ditt samtycke inte gör användningen av dina uppgifter före återkallandet olagligt.

Om du vill utöva dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss på [infoga kontaktuppgifter lokal kontaktperson]. Observera att rättigheterna ovan kan vara begränsade i enlighet med tillämplig lag.

Du kan också lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet i ditt land, eller där ett påstått brott mot tillämplig dataskyddslagstiftning inträffar. En lista över dataskyddsmyndigheter finns tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för Yara AB är Integritetsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt eller tillåtet med hänsyn till varför de samlades in, och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kriterierna vi använder för att bestämma våra lagringstider inkluderar följande:

(a) Längden på vår pågående relation med dig och leverans av de begärda produkterna/tjänsterna till dig (till exempel så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda tjänsterna/mobilapplikationerna), eller för att möjliggöra att du kan utföra dina aktiviteter och uppfylla dina lagringskrav. Som tumregel beträffande personuppgifter om kunder strävar vi efter att ompröva behovet av att lagra dina data ett par år efter att du slutar vara en registrerad kund (till exempel för att kunna besvara klagomål eller förfrågningar som fortfarande kan uppstå). Det finns dock också andra faktorer som kan påverka den perioden, som beskrivs nedan.

(b) Om det finns en legal skyldighet som vi är föremål för (till exempel kräver vissa lagar att vi behåller register över dina transaktioner under en viss period innan vi kan ta bort dem).

(c) Om det är lämpligt att lagra informationen med hänsyn till vår rättsliga ställning (till exempel när det gäller tillämpliga preskriptionstider, rättsprocesser eller reglerande utredningar).

Yara är värdesätter din integritet och är engagerade i att hålla personuppgifter säkra. Vi har infört lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk eller ändring. Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till dem som har ett affärsbehov.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES, som inte tillhandahåller tillräckligt skydd, kommer endast att ske om lämpliga garantier ges, exempelvis genom Yaras bindande företagsregler, ingående av EU-standardavtalsklausuler eller om mottagarparten är certifierad enligt en giltig internationell överföringsmekanism.

När vi lämnar ut information till andra parter enligt beskrivningen i avsnitt 5 behöver vi ibland överföra personuppgifter till ett land utanför EES för att kunna uppfylla ett av syftena som anges i avsnitt 5. Om du exempelvis fyller i ett onlineformulär kan vi använda oss av en underleverantör i USA, för att fullfölja din begäran. Sådan överföring kommer endast att ske under förutsättning att lämpliga garantier har lämnats, enligt beskrivningen ovan.

Om du har några frågor som rör detta, eller vill erhålla en kopia av de garantier som vi lämnar i samband med överföringar, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Yara kan överföra aggregerade data till tredje part (inrikes och/eller utomlands) i syfte att i) förbättra eller utveckla webbplatsen eller utrustning relaterad till specifika tjänster och ii) för att säkerställa att webbplatsen och utrustningen fungerar korrekt.

Denna sekretesspolicy behandlar endast insamling, användning och utlämnande av personuppgifter av Yara. Andra webbplatser som kan nås via denna webbplats har sina egna sekretesspolicyer och praxis. Våra oberoende återförsäljare, leverantörer och affärspartners har också sina egna sekretesspolicyer och praxis. Vi uppmanar dig att bekanta dig med de sekretesspolicyer som tillhandahålls av alla tredje parter innan du delar information med dem eller utnyttjar ett erbjudande eller en kampanj. Trots att vi försöker länka endast till webbplatser som delar våra högt ställda krav på sekretess är vi på inget sätt ansvariga för innehållet eller de sekretesspraxis som används av andra webbplatser.

Vi kommer att meddela dig via e-post, eller på ett annat tydligt sätt, om vi gör större ändringar i denna sekretesspolicy eller ändringar som kan vara relevanta för och påverka dina rättigheter, innan sådana ändringar genomförs. Eventuella sådana ändringar kommer att publiceras i denna sekretesspolicy. Om du inte vill fortsätta använda webbplatsen efter de nämnda ändringarna måste du sluta att använda webbplatsen och begära att Yara stänger ditt konto genom att kontakta oss på yara.sverige@yara.com eller via den relevanta portalen, om så är tillämpligt.

Denna sekretesspolicy ska, med undantag av tvingande lokal lag, styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar och vara föremål för svensk domstols icke-exklusiva jurisdiktion.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller kommentarer angående vår integritetspraxis eller denna sekretesspolicy. Du kan nå oss online på yara.sverige@yara.com. Du kan också nå oss via postadressen till ditt lokala Yara-kontor:

Yara AB
Verkställande Direktör
Box 4505
203 20 Malmö

Om du har olösta ärenden har du även rätt att klaga till den tillsynsmyndighet som hanterar ärendet enligt tillämplig lag, eller enligt den offentliga versionen av Yaras Dataskyddsdirektiv för kund-, leverantörs- och affärspartnerdata.

Giltighetsdatum: 15.11.2023 / Senast uppdaterad: 15.11.2023