Yaras sekretesspolicy


Yaras sekretesspolicy (”sekretesspolicyn”) som beskrivs här gäller för personuppgifter som samlas in och används av Yara AB (”vi”) när du använder denna webbplats (”webbplatsen”) eller på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan.

Yara AB sköter driften av webbplatsen och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder webbplatsen.

I den här sekretesspolicyn förklaras hur Yara samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter när du använder webbplatsen eller på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan. Om vi interagerar med dig på sätt som inte beskrivs nedan, kommer vi att förse dig med information om användningen av dina personuppgifter utifrån denna specifika interaktion. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på yara.sverige@yara.com.

För närmare information om hur Yara behandlar personuppgifter, se den offentliga versionen av Yaras direktiv om uppgiftssekretess gällande kunders, leverantörers och affärspartners uppgifter som utgör en del av Yaras bindande företagsbestämmelser.

Datum för ikraftträdande: 20191118 / Senaste uppdatering: 20190911

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa mera.

Vi samlar in information om dig när du använder webbplatsen och när du på annat sätt interagerar med oss, t.ex. om du är kund hos eller leverantör till Yara. Vi tar emot din information från följande källor, beroende på hur du interagerar med oss:

 1. Från våra webbplatser eller mobilapplikationer:
 • Vi samlar in personuppgifter via våra webbplatser eller mobilapplikationer, t.ex. när du prenumererar på en av våra mobilapplikationer, konfigurerar en användarprofil eller interagerar med våra anslutna enheter.
 • Du kan börja använda webbplatsen utan att uppge din identitet. När du besöker webbplatsen eller på annat sätt interagerar med oss online samlar vi in information om din dator och din användning av vår webbplats och våra applikationer med hjälp av cookies (även kallade ”kakor”). Vi använder denna information för att, på en aggregerad nivå, mäta användningen av webbplatsen, i syfte att förbättra dess innehåll.
 • Vi samlar även in personuppgifter när du använder våra mobilapplikationer eller kontaktar oss via webbplatsen eller applikationer, till exempel för att få hjälp av kundservice. Se avsnittet Cookies och liknande tekniker nedan.
 1. Direkt från dig:
 • Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du interagerar med oss och väljer att skicka viss information till oss, till exempel när du anmäler dig för ett nyhetsbrev, loggar in på någon av våra webbplatser eller appar, fyller i något av våra digitala eller fysiska formulär, gör ett köp, gör en beställning eller laddar upp information till någon av våra portaler.
 • Det kan även hända att vi samlar in dina personuppgifter när vi tar emot en förfrågan från dig (till exempel i samband med kundservice), när vi behandlar dina beställningar och när du går på våra mässor och evenemang. Observera att vi enligt lag är skyldiga att behandla viss information (till exempel i samband med vissa köp) och att vi ibland måste be dig tillhandahålla viss information för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig och fullgöra avtalet. 
 • Vi samlar även in personuppgifter direkt från dig när du agerar som leverantör för att kunna fullgöra kontraktet med leverantören och för hantering av leverantörsrelationer.
 • Vid vissa tillfällen genomför vi onlineundersökningar för att få en bättre förståelse för behoven och preferenserna hos våra användare, besökare, kontakter, leads och kunder, t.ex. genom att mäta kundnöjdhet och berika data genom net promoter score. Innan vi genomför en undersökning informerar vi dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Att delta i en enkät är frivilligt, och när det krävs enligt gällande lag kommer vi att inhämta ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst.
 1. Från våra koncernföretag, återförsäljare, affärspartner och andra tredje parter:
 • När du köper eller säljer en produkt eller tjänst kan vi samla in personuppgifter som rör transaktionen för att fullgöra transaktionen och hantera affärsrelationen. På din begäran eller för att fullfölja våra legitima intressen av att utföra segmentering eller hantering av leverantörsrelationer kan vi också importera information från våra återförsäljare, leverantörer, affärspartner och andra tredje parter.
 1. Från din utrustning:
 • Om du har registrerat dig för att använda tjänster som låter dig ladda upp information från din enhet till någon av våra portaler eller applikationer samlar vi in utrustningsdata från din utrustning eller dina enheter, på det sätt som beskrivs vidare i vår sekretesspolicy för digital farming. Vi kan även ta emot platsdata från din smartmobil eller annan platsmedveten enhet, förutsatt att utrustningen är länkad till en mobilapplikation som du har laddat ned eller en användarprofil som du har registrerat hos oss.
 1. Från andra källor:
 • Till exempel genom kommersiella partner och distributörer som säljer Yara-produkter eller använder Yara-applikationer såsom anbudsförfrågan eller lojalitetsprogram när de delar personuppgifter med oss för att kunna tillmötesgå din begäran eller fullgöra det avtal som har ingåtts med dig eller mellan oss och dessa partner, t.ex. för att leverera produkter som säljs via våra distributörer.

När du använder webbplatsen kan vi samla in personuppgifter och enhetsinformation i den utsträckning detta tillåts av lagstiftningen. Personuppgifter är information, eller en kombination av informationsdelar, som kan användas för att identifiera dig på individuell basis. Beroende på tjänsterna du använder och hur du använder webbplatsen, kan vi samla in följande kategorier av uppgifter: 

 • Kontaktinformation, som ditt namn, din adress och din e-postadress, som du tillhandahåller när du skapar ett användarkonto eller fyller i något av våra digitala eller fysiska formulär. Denna information gör det möjligt för oss att identifiera dig och kommunicera med dig.

 • Verksamhetsuppgifter som gör det möjligt för oss att hjälpa dig optimera driften av dina verksamheter, om du har ett registrerat användarkonto. Detta innefattar, men är inte begränsat till, uppgifter om din verksamhets namn, plats och storlek, samt annan verksamhetsrelaterad information som endast är direkt länkad till dig om du har ett registrerat användarkonto.

 • Kontextbaserad information som hjälper oss att förstå vem du är och vad du vill för att vi ska kunna erbjuda dig produkter, tekniker och tjänster som kan vara av intresse för dig, som information om egendom, verksamheter och din generella geografiska plats, samt annan demografisk information, i enlighet med lagstiftningens krav. Vi samlar in denna information när du interagerar med oss eller har ett registrerat användarkonto.

 • Rekryteringsinformation som hjälper oss att fastställa din lämplighet för jobbet du söker om du söker ett jobb hos oss, till exempel allmän kontaktinformation, CV, information om din utbildning, dina kompetenser och dina färdigheter, uppgifter om karriär och arbetslivserfarenhet och annan information som bilder, personnummer, arbetsintyg, arbetshistorik, referenser och annan relevant bakgrundsinformation.

 • Transaktions- och produktinformation som anger hur du interagerar med oss, våra återförsäljare och våra affärspartner, vilket innefattar köp, förfrågningar och kundkonton, köphistorik, produkt och kvantitet, inskränkningar och preferenser.

 • ID-information om din identitet, till exempel ditt födelsedatum och ID-handling, endast när det behövs för att identifiera dig;

 • Information om konto för finansiella transaktioner, endast i den utsträckning det krävs för att slutföra ditt köp.

 • Enhetsinformation och -analys, till exempel information om de datorer, telefoner eller andra enheter som du använder för att besöka webbplatsen, beroende på vilka tillstånd du har beviljat. Vi kan sammankoppla informationen vi samlar in från dina olika enheter, vilket hjälper oss att tillhandahålla en enhetlig tjänst för alla dina enheter. Detta kan exempelvis omfatta parametrar som IP-adress, operativsystem, maskinvaruversion, enhetsinställningar och -typer och enhetsidentifierare. Vi kan även samla in anslutningsinformation som namnet på din mobiloperatör eller internetleverantör, mobilannonserings-ID och mobilapplikations-ID, webbläsartyp, språk, geografisk plats, anslutningstid, tidszon och datum, samt tidpunkten då webbplatsen besöks tillsammans med trender. Vi kan därutöver samla in information om ditt beteende på webbplatsen, till exempel hur länge du stannar och uppgifter om ditt bläddrings- och delningsbeteende.

 • Utrustningsdata som genereras av, samlas in av eller lagras i din utrustning (programvara eller maskinvara) eller en enhet som är ansluten till din utrustning, vilket innefattar men inte är begränsat till din utrustnings geografiska plats.

Vi använder dina personuppgifter av följande skäl:

 1. Tillhandahålla funktionerna hos de efterfrågade produkterna och tjänsterna och kundtjänsten:
 • Tillhandahålla de funktioner, produkter, tekniker och tjänster som du efterfrågar och för att kunna tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till din beställning, som produktleverans, rekommendationer och underhåll.
 • Skapa, hantera och ge åtkomst till ditt konto för tjänster/produkter där du registrerar ett konto.
 • Slutföra och registrera dina transaktioner.
 • Leverera alla artiklar och all maskinvara som du beställer (inklusive artiklar och maskinvara som du beställer via våra distributörer).
 • Aktivt tillhandahålla skräddarsydda rapporter och/eller rekommendationer/agronomiska tips som härrör från de uppgifter som du har tillhandahållit till Yara, som är specifikt relevanta för dig i fråga om dina verksamheter för att förbättra din produktivitet, kvalitet och lönsamhet.
 • Ge dig ett erbjudande efter mottagandet av anbudsförfrågan genom en distributör i fall av anbudsförfrågningar.
 • Förse dig med poäng baserade på din köphistorik som kan bytas ut mot gåvor eller rabatter på andra Yara-produkter eller -tjänster när du är medlem i lojalitetsprogrammet.
 • Skicka administrativ information till dig, t.ex. ändringar av våra villkor och policyer.

Svara på dina förfrågningar och begäranden, till exempel när du skickar frågor eller förslag till oss.

 1. Produkt- och kundsupport:
 • för att tillhandahålla support till dig, inklusive för att leverera uppgraderingar och information om produktförbättringsprogram, samt för diagnostik och reparationer, produktsäkerhet och återkallelser.
 • för att förse dig med annan teknisk assistans, såsom installation, underhåll och haveriassistans.
 1. Hantering av leverantörsrelationer
 • Kontraktshantering, t.ex. hantering av alla interaktioner och transaktioner med tredje parter som levererar varor och/eller tjänster till oss för att maximera värdet av dessa interaktioner och transaktioner;
 • Prestationshantering, t.ex. inställningar för prestationsgenomgångar.
 • Riskhantering, t.ex. strategier för att reagera på avbrott i försörjningskedjan.
 • Datahantering, t.ex. validering av leverantörsförfrågningar.
 • Att bygga bättre relationer och kommunicera bättre med leverantörer och utomstående organisationer för att få verksamheten att fungera smidigt och mer kostnadseffektivt.
 1. Marknadsföring och kommunikation och erbjudande av skräddarsydda tjänster:
 • Tillhandahålla meddelanden, information och direktmarknadsföring till dig gällande Yaras produkter, tekniker och tjänster, inklusive för att skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, personliga erbjudanden, nyhetsbrev, produktinformation, företagstidningar, kataloger, tillkännagivanden, inbjudningar till evenemang osv. som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • Förse dig med skräddarsydda råd och agronomiska tips.
 • Beroende på dina val skickar vi denna marknadsföring via e-post och/eller sms. Sådan marknadsföring kan till exempel bestå av agronomisk och kommersiell rådgivning, nyhetsbrev, enkäter, kampanjer, inbjudningar och information om olika arrangemang, evenemang på mässor, möten, utbildningar eller webbinarier.
 • Vi använder också ibland dina personuppgifter för att administrera och hantera enkäter, omröstningar, lojalitetsprogram och andra marknadsföringsevenemang och för att våra kunder ska kunna delta i enkäter och undersökningar, så att vi kan förbättra våra tjänsteerbjudanden.
 • Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt legitima intresse att förse våra kunder med skräddarsydd marknadsföring genom att använda information om kundens köphistorik, preferenser, beteende och annan relaterad information, för att bättre förstå dennes utmaningar och behov.
 • Vi utför vidare segmentering och använder personuppgifter för analyser i syfte att förbättra och erbjuda relevanta produkter, kommunikation och tjänster och för att öka vår agronomiska kunskap. Vi använder också segmentering och profilering för att avgöra om leads är intresserade av en specifik produkt eller kommunikation från oss.
 • Dela information med andra marknadsförare om du vill att de ska skicka marknadsföring till dig, beroende på dina val.
 • Göra det möjligt att lägga ut kommentarer och vittnesmål från dig på våra webbplatser och mobilapplikationer.
 • När det krävs enligt gällande lagstiftning ber vi först om ditt samtycke till denna marknadsföring och till enkäter som har marknadsföring som syfte. Du kan när som helst avböja marknadsföring via elektronisk kommunikation genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden eller genom att kontakta oss på global@yara.com (för fysiska kontrakt).
 1. Förse dig med reklammöjligheter och underlätta social delning
 • Göra det möjligt för dig att delta i kampanjer.
 • Underlätta sociala delningsfunktioner om du väljer att göra det. Ytterligare regler kan gälla för sådana kampanjer eller social delning. Se till att du läser de här reglerna.
 1. Rekrytering:
 • för att rekrytera nya Yara-medarbetare, om du har skickat in en jobbansökan via vår portal för jobbansökningar på yara.com eller på annat sätt har ansökt om ett jobb hos oss.
 • Vi använder informationen som du tillhandahåller i din jobbansökan för att avgöra din lämplighet för jobbet du söker, genom att bedöma om du är den perfekta kandidaten för befattningen ifråga.
 1. Hantera våra dagliga affärsbehov och genomföra redovisning av verksamheten:
 • Analysera våra kunders användning av våra produkter och tjänster för att framställa aggregerade trendrapporter.
 • Hantera våra webbplatser och tjänster, kontraktshantering, analyser och bedrägeribekämpning.
 • Business intelligence, till exempel att sammanställa allmänna marknadsinsikter.
 • Produktförbättring, för att utveckla nya produkter eller förbättra våra nuvarande produkter.
 • Styrning och revision, till exempel genom att genomföra internrevisioner, affärsanalyser, kontroller och rapportering (t.ex. förfaranden för visselblåsare).
 • Affärstransaktioner, inklusive en omorganisation, sammanslagning, försäljning, konsortium, överlåtelse, överföring eller annan avyttring. Vi kan t.ex., vid en sammanslagning med eller förvärv av ett annat företag, bli tvungna att lämna ut personuppgifter till det företaget.
 • Skydda Yaras tillgångar, till exempel av hälso- och säkerhetsskäl, eller för att hantera åtkomsträttigheter och säkerhet (för att förhindra bedrägerier, cyberattacker och identitetsstöld).
 • Uppfylla rättsliga skyldigheter, vi måste t.ex. behålla fakturor i redovisningssyfte, eller avslöja vissa uppgifter för att uppfylla begäranden från offentliga myndigheter.
 1. Kontrakt
 • I de fall då vi ingår ett avtal med dig om försäljning, köp eller leverans av produkter eller tjänster är vår rättsliga grund för behandlingen att den är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.
 • Denna rättsliga grund gäller för all behandling som är nödvändig för att administrera och fullgöra ett sådant avtal och all behandling som är nödvändig för att ingå ett sådant avtal. Det kan till exempel omfatta kundtjänst (t.ex. i form av lojalitetsprogram), hantering av kundrelationer och fakturering samt annan behandling som krävs för att tillhandahålla de begärda funktionerna, produkterna och tjänsterna.
 • När vi behöver personuppgifter för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser är tillhandahållet av sådana uppgifter obligatoriskt: om dessa uppgifter inte tillhandahålls kan vi inte hantera vårt avtalsförhållande eller leva upp till de förpliktelser vi har. I alla övriga fall är tillhandahållandet av de personuppgifter som efterfrågas frivilligt.
 1. Lagstadgad skyldighet
 • I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag (till exempel för att uppfylla redovisnings- och bokföringsskyldigheter).
 1. Legitima intressen
 • Vi behandlar även dina uppgifter när det ligger i vårt legitima intresse att göra detta och när detta intresse inte åsidosätts av dina rättigheter till dataskydd. Till sådant legitimt intresse räknas förbättring av våra produkter, tekniker och tjänster för att öka kundnöjdheten och att kunna skräddarsy våra tjänster efter dina specifika preferenser och behov.
 • Vi behandlar även dina uppgifter på grundval av vårt legitima intresse av att behandla din begäran när du fyller i ett av våra digitala eller fysiska formulär och för att våra kunder ska kunna ansöka med tillämpliga lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar vidare personuppgifter om våra kunder när det är nödvändigt för att fullfölja vårt legitima intresse av att fullgöra vårt avtal med våra distributörer genom att leverera de produkter och tjänster som begärs av kunden.
 • Ibland (t.ex. när vi utför profilering) är vår rättsliga grund för behandlingen att den är nödvändig för ändamål som rör vårt legitima intresse av marknadsföring och av att skapa en profil om våra kunder för att skräddarsy våra erbjudanden och tjänster efter deras behov, så länge detta intresse inte åsidosätts av kundens rättigheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • För segmentering och analys använder vi vårt legitima intresse av att förbättra våra produkter och tjänster och erbjuda relevanta produkter, kommunikation och tjänster till våra kunder/leads och öka vår agronomiska kunskap som rättslig grund.
 • När vi tar emot personuppgifter från våra kommersiella partner eller distributörer, till exempel genom anbudsförfrågan eller lojalitetsprogram, är vår rättsliga grund för behandlingen av sådana uppgifter att den är nödvändig att fullfölja vårt legitima intresse att uppfylla din begäran eller fullgöra det avtal som har ingåtts med dig eller mellan oss och dessa partner.
 • Vi använder också legitima intressen som rättslig grund när vi uppfyller vissa av våra affärssyften, däribland business intelligence, produktförbättring, styrning och revisioner, affärstransaktioner och skydd av Yaras tillgångar.
 • Notera att du har rätt att invända mot behandling som är beroende av legitima intressen som rättslig grund och även mot behandling som har direktmarknadsföring som syfte, vilket förklaras närmare i avsnitt 8 nedan.
 1. Samtycke
 • I vissa fall behandlar vi dina uppgifter med ditt samtycke (till exempel när du vill ta emot nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial från oss). I sådana fall har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen, vilka anges i det marknadsföringsmeddelande som du får.
 • Ett tillbakadragande av samtycket påverkar inte lagenligheten hos den behandling som ägde rum baserat på ett samtycke innan tillbakadragandet skedde.

Vi säljer inte dina personuppgifter till marknadsföringsbolag utanför Yara. Vi delar endast dina personuppgifter enligt följande:

 1. Koncernföretag i Yara International ASA Group, för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy
 • Optimera våra gemensamma processer. Inom en bolagskoncern är det ibland nödvändigt att använda och utnyttja resurser på ett effektivt sätt. I det här sammanhanget stöttar vi varandra inom vår koncern för att optimera våra gemensamma processer.
 • Våra tvärgående initiativ för alla partner, såsom forskning och utveckling, systemadministration, statistik, analys, marknadsföring och att hitta nya framtidsutsikter, och andra syften anges i Yaras direktiv om uppgiftssekretess gällande kunduppgifter.
 • Det kan exempelvis vara delning när detta krävs för att uppfylla en begäran från din sida, för att bedöma din jobbansökan vid rekrytering eller för att ingå ett anställningsavtal med dig eller under andra omständigheter där det är nödvändigt att dela uppgifter för att tillmötesgå din förfrågan eller för analys eller undersökning i den utsträckning sådan vidareförmedling av uppgifter krävs för att vi ska kunna uppnå vårt legitima intresse av att förbättra våra produkter, tekniker och tjänster.
 1. Tjänsteleverantörer ska underlätta de tjänster som de tillhandahåller oss
 • För de ändamål som anges i denna sekretesspolicy och i relevanta databehandlingsavtal.
 • Dessa tjänster omfattar till exempel hosting av data, bearbetning av betalningar, leverans av försändelser, e-postleverans, distribution, kundsupport och tekniskt bistånd, webbanalyser, IT-prestandaövervakning, hantering av kundrelationer, utvärderingar, en optimerad användarupplevelse eller våra tillväxtkampanjer, enkäter och undersökningar, regelefterlevnad, samt att säkra vår verksamhet, t.ex. genom att identifiera och lösa funktionsfel.
 1. Offentliga myndigheter eller regeringar när utlämnande är lämpligt
 • För att lösa tvister med tredje part.
 • När vi svarar på tvingande förfrågningar och beställningar från brottsbekämpande och statliga myndigheter.
 • När det krävs enligt lag, förordning eller på grund av en rättslig process.
 • För att tillhandahålla information som vi anser är viktig.
 1. Partner och kommersiella relationer för att utföra vår verksamhet med dem
 • I samband med samarbetsinitiativ och avtal som ingås med sådana parter, t.ex. som en del av försäljnings- och distributionsprocessen.
 • I samband med en försäljning eller affärstransaktion med potentiella köpare eller säljare. Vi har ett berättigat intresse av att avslöja eller överföra våra personuppgifter till en tredje part i händelse av en affärstransaktion.
 • För att tillåta att de skickar marknadsföringskommunikation till dig, om du vill att de ska skicka marknadsföring till dig, i enlighet med dina val.
 1. Tredje parter som du delar personuppgifter med via våra webbplatser eller mobilapplikationer
 • Vissa av våra webbplatser eller mobilapplikationer gör det möjligt för dig att bevilja åtkomst till eller dela dina personuppgifter med andra individer eller organisationer i förhållande till webbplatserna eller mobilapplikationerna, t.ex. till rådgivare för att bistå dig i beslutsfattande, konsulter, distributörer, maskintillverkare och sociala medier.
 • Om du ansluter din mobilapplikation till ditt sociala mediekonto eller delar innehåll från någon av våra webbplatser på ditt sociala mediekonto kommer du att dela information med dina vänner som är kopplade till ditt sociala mediekonto, med andra användare och med leverantören av ditt sociala mediekonto. Genom att göra detta tillåter du att vi underlättar denna informationsdelning, och du förstår att användningen av delad information kommer att styras av den sociala medieleverantörens sekretesspolicy.

Vi delar också dina personuppgifter för att följa gällande lagar och förordningar, för att verkställa våra (och våra företrädares och koncernens) rättigheter, villkor, integritet, säkerhet och egendom.

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker våra webbplatser. Cookies hjälper oss att identifiera din dator så att vi kan skräddarsy din användarupplevelse.

De hjälper oss också att se hur våra besökare använder våra webbsidor, och de gör det möjligt för oss att designa mer användbara sidor och användbart innehåll.

Vi använder förstapartscookies, tredjepartscookies och tredjepartsförfrågningar. Förstapartscookies är cookies som ställs in av oss och som endast kan läsas av vår webbplats. Som standard tillåts förstapartscookies i alla webbläsare. Om du inaktiverar förstapartscookies kan en webbplats inte hålla reda på din aktivitet när du rör dig från sida till sida. Vi använder de här typerna av förstapartscookies: session, endast http, secure och persistent.

Tredjepartscookies ställs in av tredje part, främst annonsnätverk. Dessa cookies blir lästa på nytt under ett besök på andra webbplatser om de även gör affärer med dessa företag. Vi kan till exempel använda cookies för annonsfunktioner från Facebook.

Tredjepartsförfrågningar görs från en användare till en extern tjänst. Trots att dessa förfrågningar inte ställer in några cookies kan de ändå överföra information till tredje part. Ett exempel är Google Analytics – ett gemensamt verktyg för webbplatsanalyser – som fungerar via tredjepartsförfrågningar.

Du kan hantera cookies i inställningarna för din webbläsare. Notera att om du blockerar cookies kan du hindra vår webbplats från att fungera korrekt. Notera att för lojalitetsprogrammet gäller en separat cookiepolicy.

 • YouTube: Den här webbplatsen använder cookies från tredje part när inbäddade videoklipp spelas upp från YouTube. Det här läget kommer att ställa in cookies på din dator när du klickar på YouTube-videospelaren och information som samlas in kommer att delas med Google för användning på deras annonsplattformar. Du kan läsa mer om hur den här informationen används i Googles sekretesspolicy.
 • Insticksprogram för sociala medier: Om du väljer att "dela", "gilla" eller "twittra" innehåll med vänner via Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk genom sociala insticksprogram på vår webbplats kan du få cookies från de här webbplatserna. Vi kontrollerar inte inställningen av dessa cookies, så kontrollera de här webbplatserna om du vill ha mer information om deras cookies och hur du hanterar dem. Vi använder pixlar för konverteringsspårning och/eller tjänster på vår webbplats för att mäta effektiviteten hos våra onlineannonser som Google, Facebook och Twitter för marknadsundersökningar och statistiska syften. Du kan läsa mer om hur dina data används och hur du kan avanmäla dig från att kunna spåras på de enskilda webbplatserna.    
 • Vi använder retargeting-tjänster som Google Remarketing och Facebooks anpassade målgrupper, vilka gör det möjligt för oss att skicka anpassade annonser på respektive plattform. Om du vill invända mot spårning kan du göra det med hjälp av verktyget Digital Advertising Alliance på aboutads.info.
 • Facebook Pixel: Vi använder Facebook Pixel på vår webbplats. På så sätt kan vi spåra användarnas beteenden och konverteringar efter att de har omdirigerats till vår webbplats genom att klicka på vår Facebook-annons. Det gör att vi kan mäta effektiviteten hos våra Facebook-annonser för marknadsundersökningar och statistiska syften. Facebook kan länka denna information till ditt Facebook-konto och även använda den för sina egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning
 • Du kan välja att ändra dina behörigheter eller välja att dina data inte får användas för annonsering på och utanför Facebook via Facebooks annonspreferenser. 
 • Facebooks anpassade målgrupper: Vi använder Facebooks anpassade målgruppstjänster. Det gör det möjligt för oss att skapa anpassade annonser för våra användare baserat på deras beteende på vår hemsida. Du kan läsa mer om hur Facebook-annonser fungerar här. Du kan välja att ändra dina behörigheter eller välja att dina data inte får användas för annonsering på och utanför Facebook via Facebooks annonspreferenser. 
 • Twitter: Vi använder oss av Twitters konverteringsspårningstjänst på vår webbplats. Twitters konverteringsspårning spårar användarnas åtgärder efter att de har tittat på annonser eller interagerat med annonser på Twitter. Med Twitters konverteringsspårning kan du tilldela konverteringar som länkklickningar, retweets eller "gillningar".
 • Om du vill invända mot spårning kan du göra det med hjälp av verktyget Digital Advertising Alliance på aboutads.info.
 • Google-marknadsföring: Vi använder marknadsförings- och remarketingtjänster från Google AdWords och/eller Analytics. Dessa tjänster gör att vi kan visa annonser på ett mer målinriktat sätt för att presentera annonser av intresse för användarna. Genom remarketing visas annonser och produkter för användare som har ett intresse som har etablerats genom aktiviteter på andra webbplatser i Googles nätverk.
 • Vi har möjliggjort Google Analytics Demographics och Interest Reporting, vilket ger oss insikter i beteendeinformation om besökares ålder, kön och intressen på anonym och aggregerad nivå. Det hjälper oss att förstå surfbeteenden för att ge dig en bättre upplevelse när du besöker våra webbplatser.
 • Mer information om Googles användning av data i marknadsföringssyfte finns på sammanfattningssidan, https://www.google.com/policies/technologies/ads. Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/policies/privacy.
 • Om du vill invända mot intressebaserad annonsering av Googles marknadsföringstjänster kan du göra det med hjälp av de inställningar och alternativ för att välja bort annonsering som tillhandahålls av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Vi låter dig välja hur vi ska kommunicera med dig.

 • Kommunikation via e-post: Du kan sluta ta emot e-postmeddelanden som skickas av Yara i marknadsföringssyfte genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden för hur du avanmäler dig.
 • Vänligen observera att vi kommer att respektera ditt önskemål att sluta ta emot elektronisk kommunikation som skickas av Yara i marknadsföringssyfte. Vi kommer dock fortsätta att skicka dig tjänsterelaterad kommunikation, till exempel e-postmeddelanden som bekräftar de köp du gör på våra webbplatser. Vi kan även bevara information av redovisningsskäl, till exempel för att säkerställa att vi uppfyller konsumentkraven och för att skicka vissa typer av meddelanden.

Observera att du kan hantera hur din mobila enhet delar platsinformation med Yara, liksom hur din mobila webbläsare hanterar cookies och relaterade tekniker, genom att justera din mobila enhets sekretess- och säkerhetsinställningar. Se instruktionerna som tillhandahålls av din mobiloperatör eller tillverkaren av din enhet för information om hur du justerar inställningarna.

D

I den utsträckning som föreskrivs i gällande lag kan du ha rätt att begära:

 1. a) Åtkomsträtt
 • För att få bekräftelse från oss om huruvida vi har personuppgifter om dig, komma åt dessa uppgifter och annan information som rör dessa uppgifter.
 • För att få en kopia av dina personuppgifter.
 1. b) Rätt till rättelse
 • Ändringar av personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering

 • Radering av personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du har samtyckt till deras användning och sedan har tagit tillbaka ditt samtycke, eller om de används på olagligt sätt.
 1. d) Rätt till begränsning
 • Begränsning av användningen av personuppgifter under vissa omständigheter.

(e) Rätt till portabilitet

 • Mottagande av de personuppgifter som du lämnat till Yara, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Överföring av sådana personuppgifter eller att låta dem överföras om det är tekniskt möjligt till ett annat företag som är ansvarigt för deras användning under vissa omständigheter.

(f) Rätt att invända eller välja bort

 • Att invända mot användningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, inklusive i samband med direktmarknadsföring och när dina personuppgifter används baserat på Yaras legitima intresse.
 • Du har också rätt att avstå från all direktmarknadsföring, och kan göra det genom att klicka på knappen "unsubscribe" i de meddelanden som du får.

(g) Rätt att ta tillbaka samtycke

 • Att ta tillbaka ditt samtycke när som helst om användningen av dina personuppgifter är baserad på samtycke. Observera att om du tar tillbaka ditt samtycke kommer användningen av dina uppgifter före tillbakadragandet inte att vara olaglig.

Tveka inte att kontakta oss på dataprivacy@yara.com om du vill utöva dina rättigheter,. Observera att rättigheterna ovan kan begränsas i enlighet med gällande lag.

Du kan också lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet för ditt land, eller om en påstådd överträdelse av tillämplig dataskyddslagstiftning inträffar. En förteckning över dataskyddsmyndigheter finns på Europeiska kommissionens webbplats. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för Yara AB är Datainspektionen.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet mot bakgrund av det eller de syften för vilka de erhölls och i enlighet med gällande lag. De kriterier som används för att fastställa de tidsperioder då vi behåller uppgifterna inkluderar:

(a) Under hur lång tid vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller dig de begärda produkterna/tjänsterna (t.ex. så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda tjänsterna/mobilapplikationerna), eller för att göra det möjligt för dig att bedriva dina aktiviteter och uppfylla dina krav när det gäller att behålla uppgifterna. Vi försöker till exempel, som tumregel när det gäller kundernas personuppgifter, att på nytt bedöma behovet av att behålla dina uppgifter ett par år efter att du har upphört att vara registrerad kund (till exempel för att ge oss möjlighet att besvara klagomål eller förfrågningar som fortfarande kan uppstå). Det finns dock även andra faktorer som kan påverka denna tidsperiod enligt nedan.

(b) Om det finns en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för (till exempel kräver vissa lagar att vi för register över dina transaktioner under en viss tid innan vi får radera dem).

(c) Huruvida lagring är tillrådlig mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller gällande lagar om tidsfrister, rättstvister eller myndighetsutredningar).

Yara lägger stor vikt vid din sekretess och är noga med att hålla personuppgifter skyddade. Vi har infört lämpliga tekniska, fysiska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, felaktig användning eller ändring. Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till de personer som verkligen har ett verksamhetsmässigt behov.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som inte tillhandahåller tillräckligt skydd kommer endast att äga rum om lämpliga skyddsåtgärder tillhandahålls, till exempel genom bindande företagsbestämmelser, genom tillämpning av EU:s standardavtalsklausuler eller genom att den mottagande parten är certifierad enligt bestämmelserna om integritetsskydd mellan EU och USA (skölden för skydd av privatlivet).

När uppgifter lämnas till andra parter enligt beskrivningen i avsnitt 5, behöver vi ibland överföra personuppgifter till ett land utanför EES för att kunna uppfylla ett av de syften som anges i avsnitt 5. Till exempel kan vi använda oss av ett personuppgiftsbiträde som arbetar på underentreprenad i USA när du fyller i ett formulär online, för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål. Sådan överföring sker endast under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder presenteras, enligt beskrivningen ovan.

Om du har frågor om detta eller vill få en kopia på de garantier som vi har i fall av överföringar, vänligen kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges nedan.

Yara kan överföra aggregerade uppgifter till tredje part (inom landet och/eller utomlands) i syfte att i) förbättra eller utveckla webbplatsen eller utrustning som är relaterad till specifika tjänster och ii) säkerställa att webbplatsen och utrustningen fungerar korrekt.

Denna sekretesspolicy gäller endast för Yaras insamling, användning och utlämnande av personuppgifter. Andra webbplatser som kan gå att nå via denna webbplats har sina egna sekretesspolicyer och -rutiner. Våra oberoende återförsäljare, leverantörer och affärspartner har också sina egna sekretesspolicyer och -rutiner. Vi vill uppmuntra dig att lära känna de sekretesspolicyer som tillhandahålls av olika tredje parter innan du förser dessa med information eller drar nytta av ett erbjudande eller en kampanj. Även om vi försöker se till att enbart länka till webbplatser som delar våra höga standarder och vår respekt för den personliga integriteten, är vi på inget sätt ansvariga för andra webbplatsers innehåll eller sekretessrutiner.

Vi meddelar dig via e-post eller på annat tydligt sätt om vi gör omfattande ändringar i denna sekretesspolicy eller ändringar som kan vara relevanta för och påverka dina rättigheter, innan vi gör dessa ändringar. Alla sådana ändringar kommer att offentliggöras i denna sekretesspolicy.

Om du inte vill fortsätta använda webbplatsen efter de nämnda ändringarna måste du sluta använda webbplatsen och begära att Yara avslutar ditt konto genom att kontakta oss på dataprivacy@yara.com eller via den relevanta portalen, när detta är tillämpligt.

Denna sekretesspolicy ska, med undantag för vad som krävs enligt den lokala lagstiftningen, styras av och tolkas i enlighet med Norges lagar och underställas de norska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer rörande våra sekretessrutiner eller denna sekretesspolicy. Du kan nå oss online på dataprivacy@yara.com. Du kan även kontakta oss via vanlig post som skickas till ditt lokala Yara-kontor: 

Yara AB

Box 4505  

203 20 MALMÖ

Om du har frågor eller ärenden som inte fått sin lösning har du även rätt att framföra detta till den tillsynsmyndighet som är behörig att lösa sådana frågor eller ärenden i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen eller den offentliga versionen av Yaras direktiv om uppgiftssekretess gällande kunders, leverantörers och affärspartners uppgifter.