Yaras sekretesspolicy


Yaras sekretesspolicy (”sekretesspolicyn”) som beskrivs här gäller för personuppgifter som samlas in och används av Yara AB (”vi”) när du använder denna webbplats (”yara.se”) eller på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan. 

Yara AB sköter driften av webbplatsen och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder webbplatsen. 

I den här sekretesspolicyn förklaras hur Yara samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter när du använder webbplatsen eller på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan. Om vi interagerar med dig på sätt som inte beskrivs nedan, kommer vi att förse dig med information om användningen av dina personuppgifter utifrån denna specifika interaktion. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på Yara AB.

För närmare information om hur Yara behandlar personuppgifter, se den offentliga versionen av Yaras direktiv om uppgiftssekretess gällande kunders, leverantörers och affärspartners uppgifter som utgör en del av Yaras bindande företagsbestämmelser. 

Datum för ikraftträdande: 20180524 / Senaste uppdatering: 20180524

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa mera.

Vi samlar in information om dig när du använder webbplatsen och när du på annat sätt interagerar med oss. Vi tar emot din information från följande källor, beroende på hur du interagerar med oss:

 • Från våra webbplatser eller mobilapplikationer: Du kan börja använda webbplatsen utan att uppge din identitet. När du besöker webbplatsen eller på annat sätt interagerar med oss online samlar vi in information om din dator och din användning av vår webbplats och våra applikationer med hjälp av cookies (även kallade ”kakor”). Vi använder denna information för att, på en aggregerad nivå, mäta användningen av webbplatsen i syfte att förbättra dess innehåll. Vi samlar även in personuppgifter när du använder våra mobilapplikationer eller kontaktar oss via webbplatsen eller applikationer, till exempel för att få hjälp av kundservice. Se avsnittet Cookies. 
 • Direkt från dig: Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du interagerar med oss och väljer att skicka viss information till oss, till exempel när du registrerar en profil på våra webbplatser, anmäler dig för ett nyhetsbrev, loggar in på någon av våra webbplatser eller appar, fyller i något av våra formulär online, gör ett köp, gör en beställning eller laddar upp information till någon av våra portaler.
 • Det kan även hända att vi samlar in dina personuppgifter när vi tar emot en förfrågan från dig (till exempel i samband med kundservice) och när vi behandlar dina beställningar. Observera att vi enligt lag är skyldiga att behandla viss information (till exempel i samband med vissa köp) och att vi ibland måste be dig tillhandahålla viss information för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig och fullgöra avtalet. 
 • Ibland utför vi webbaserade undersökningar för att få en bättre förståelse av våra besökares behov och preferenser. Innan vi genomför en undersökning informerar vi dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Att delta i en undersökning är frivilligt och du är fri att delta och lämna ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på privacy.global@yara.com. 
 • Från våra koncernföretag, återförsäljare, affärspartner och andra tredje parter: När du köper en produkt kan det hända att vi samlar in personuppgifter med koppling till transaktionen från våra återförsäljare för att kunna genomföra transaktionen. På din begäran kan vi även importera information från våra återförsäljare, affärspartner och andra tredje parter.
 • Från din utrustning: Om du har registrerat dig för att använda tjänster som låter dig ladda upp information från din enhet till någon av våra portaler, samlar vi in utrustningsdata från din utrustning eller dina enheter. Vi kan även ta emot platsdata från din smartmobil eller annan platsmedveten enhet, förutsatt att utrustningen är länkad till en mobilapplikation som du har laddat ned eller en användarprofil som du har registrerat hos oss.

När du använder webbplatsen kan vi samla in personuppgifter och enhetsinformation i den utsträckning detta tillåts av lagstiftningen. Personuppgifter är information, eller en kombination av informationsdelar, som kan användas för att identifiera dig på individuell basis. Beroende på tjänsterna du använder och hur du använder webbplatsen, kan vi samla in följande kategorier av uppgifter: 

 • Kontaktinformation, som ditt namn, din adress och din e-postadress, som du tillhandahåller när du skapar ett användarkonto eller fyller i något av våra formulär online. Denna information gör det möjligt för oss att identifiera dig och kommunicera med dig.
 • Verksamhetsuppgifter som gör det möjligt för oss att hjälpa dig optimera driften av dina verksamheter, om du har ett registrerat användarkonto. Detta innefattar, men är inte begränsat till, uppgifter om din verksamhets namn, plats och storlek, samt annan verksamhetsrelaterad information som endast är direkt länkad till dig om du har ett registrerat användarkonto.
 • Kontextbaserad information som hjälper oss att förstå vem du är och vad du vill för att vi ska kunna erbjuda dig produkter, tekniker och tjänster som kan vara av intresse för dig, som information om egendom, verksamheter och din generella geografiska plats, samt annan demografisk information, i enlighet med lagstiftningens krav. Vi samlar in denna information när du interagerar med oss eller har ett registrerat användarkonto.
 • Rekryteringsinformation som hjälper oss att fastställa din lämplighet för jobbet du söker om du söker ett jobb hos oss, till exempel allmän kontaktinformation, CV, information om din utbildning, dina kompetenser och dina färdigheter, uppgifter om karriär och arbetslivserfarenhet och annan information som bilder, personnummer, arbetsintyg, arbetshistorik, referenser och annan relevant bakgrundsinformation.
 • Transaktionsinformation som anger hur du interagerar med oss, våra återförsäljare och våra affärspartner, vilket innefattar köp, förfrågningar och kundkonton.
 • Information om konto för finansiella transaktioner, endast i den utsträckning det krävs för att slutföra ditt köp.
 • Enhetsinformation och -analys, till exempel information om de datorer, telefoner eller andra enheter som du använder för att besöka webbplatsen, beroende på vilka tillstånd du har beviljat. Vi kan sammankoppla informationen vi samlar in från dina olika enheter, vilket hjälper oss att tillhandahålla en enhetlig tjänst för alla dina enheter. Detta kan exempelvis omfatta parametrar som IP-adress, operativsystem, maskinvaruversion, enhetsinställningar och -typer och enhetsidentifierare. Vi kan även samla in anslutningsinformation som namnet på din mobiloperatör eller internetleverantör, mobilannonserings-ID och mobilapplikations-ID, webbläsartyp, språk, geografisk plats, tidszon och datum, samt tidpunkten då webbplatsen besöks. Vi kan därutöver samla in information om ditt beteende på webbplatsen, till exempel hur länge du stannar och uppgifter om ditt bläddrings- och delningsbeteende. 
 • Utrustningsdata som genereras av, samlas in av eller lagras i din utrustning (programvara eller maskinvara) eller en enhet som är ansluten till din utrustning, vilket innefattar men inte är begränsat till din utrustnings geografiska plats. 

Vi använder dina personuppgifter av följande skäl: 

 • Kundservice: För att kunna tillhandahålla de produkter, tekniker och tjänster som du efterfrågar och för att kunna tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till din beställning, som produktleverans, rekommendationer och underhåll. Detta innefattar, men är inte begränsat till, att aktivt tillhandahålla individuella rapporter och/eller rekommendationer som härrör från de uppgifter som du har tillhandahållit till Yara, som är specifikt relevanta för dig i fråga om dina verksamheter för att förbättra kundproduktiviteten, kvaliteten och lönsamheten.
 • Produkt- och kundsupport: För att tillhandahålla support till dig, inklusive för att leverera uppgraderingar och information om produktförbättringsprogram, samt för diagnostik och reparationer, produktsäkerhet och återkallelser. 
 • Marknadsföring och kommunikationer: För att tillhandahålla meddelanden, information och direktmarknadsföring till dig gällande Yaras produkter, tekniker och tjänster, inklusive för att skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, nyhetsbrev, produktinformation, företagstidningar, kataloger, tillkännagivanden, inbjudningar till evenemang etc. som vi bedömer är av intresse för dig. När den tillämpliga lagstiftningen kräver detta, ber vi först om ditt samtycke till sådan marknadsföring. Du kan när som helst avböja marknadsföring via elektronisk kommunikation genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden eller genom att kontakta oss på privacy.global@yara.com
 • Rekrytering: För rekrytering av nya Yara-medarbetare om du har skickat in en jobbansökan via vår portal för jobbansökningar på yara.com eller på annat sätt har ansökt om ett jobb hos oss. Vi använder informationen som du tillhandahåller i din jobbansökan för att avgöra din lämplighet för jobbet du söker, genom att bedöma om du är den perfekta kandidaten för befattningen ifråga. 
 • Undersökningar och marknadsföringsevenemang: För att administrera undersökningar, opinionsundersökningar, lojalitetsprogram och andra marknadsföringsevenemang.
 • Hantera våra löpande verksamhetsbehov: Till exempel för hanteringen av våra webbplatser och tjänster, avtalshantering, analys, förebyggande av bedrägerier, företagsstyrning, rapportering och efterlevnad av lagar och regler.
 • I vissa fall behandlar vi dina uppgifter när detta krävs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal gentemot dig (till exempel i fråga om kundservice eller fakturering) eller när lagen kräver att vi gör det (till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter).  
 • Vi behandlar även dina uppgifter när det ligger i vårt legitima intresse att göra detta och när detta intresse inte åsidosätts av dina rättigheter till dataskydd. Till sådant legitimt intresse räknas förbättring av våra produkter, tekniker och tjänster för att öka kundnöjdheten och att kunna skräddarsy våra tjänster efter dina specifika preferenser och behov. 
 • I vissa fall behandlar vi dina uppgifter med ditt samtycke (till exempel när du vill ta emot nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial från oss). I dessa fall har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.global@yara.com. Ett tillbakadragande av samtycket påverkar inte lagenligheten hos den behandling som ägde rum baserat på ett samtycke innan tillbakadragandet skedde. 

Vi säljer inte dina personuppgifter till marknadsföringsbolag utanför Yara. Vi delar endast dina personuppgifter enligt följande: 

 • Med ditt samtycke kan vi dela dina personuppgifter med våra noggrant utvalda affärspartner.
 • Med våra tredjepartstjänsteleverantörer som utför Yara-verksamhet eller -arbete på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner i egenskap av personuppgiftsbiträden för de syften som anges i denna sekretesspolicy.
 • Med andra företag inom Yara-koncernen när detta krävs för att uppfylla en begäran från din sida, för att bedöma din jobbansökan vid rekrytering eller för att ingå ett anställningsavtal med dig eller under andra omständigheter där det är nödvändigt att dela uppgifter för att tillmötesgå din förfrågan eller för analys eller undersökning i den utsträckning sådan vidareförmedling av uppgifter krävs för att vi ska kunna uppnå vårt legitima intresse av att förbättra våra produkter, tekniker och tjänster. 
 • Med potentiella köpare eller säljare i händelse av att vi säljer eller köper eventuella verksamheter eller tillgångar.
 • För att skydda och försvara Yara (vilket innefattar upprätthållande av eventuella tillämpliga villkor).
 • På juridisk grund med offentliga myndigheter när detta krävs enligt lagstiftningen, bestämmelser, rättsligt förfarande eller tvingande myndighetsbegäran. 

Vi kan även dela aggregerade uppgifter med våra affärspartner och våra koncernföretag av olika skäl, till exempel för att förbättra våra rekommendationer till din verksamhet, för att utveckla webbplatsen, för att vidareutveckla utrustningen och för systemadministration, statistik, undersökningar och analys. 

Om du inte vill tillhandahålla dina personuppgifter till oss kan det hända att vi inte kan tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar, eller informera om andra produkter och tjänster som erbjuds av Yara.

När du besöker vår webbplats eller använder våra mobilapplikationer samlar vi in vissa uppgifter på automatisk väg med hjälp av cookies och verktyg för webbläsaranalys. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. När du besöker en webbplats för första gången skickas en cookie-fil till din enhet som identifierar din webbläsare. 

Vissa av de cookies vi använder är helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Andra cookies använder vi oss av för att göra din upplevelse av webbplatsen mer relevant och personlig. Till exempel kan vi genom att känna till vilket land du befinner dig i föreslå vilket lands webbplats du bör besöka. Genom att justera de tekniska inställningarna i din webbläsare kan du förhindra att cookies lagras och används på din enhet. Observera dock att om du avaktiverar cookies kan det hända att du inte kan använda vissa tjänster på webbplatsen.

Om inställningarna på dina platsmedvetna mobila enheter tillåter att våra mobilapplikationer samlar in platsinformation, kommer vi att samla in denna information automatiskt. Denna sekretesspolicy styr hur vi använder denna information när vi kopplar den till dina personuppgifter. 

Vi använder även cookies för autentisering, för att vi ska kunna hålla dig inloggad om du väljer att logga in på ditt användarkonto, när detta är tillämpligt.

Vi låter dig välja hur vi ska kommunicera med dig. 

 • Kommunikation via e-post Du kan sluta ta emot e-postmeddelanden som skickas av Yara i marknadsföringssyfte genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden för hur du avanmäler dig. Du kan även välja att sluta ta emot e-postmeddelanden som skickas av Yara i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på privacy.global@yara.com.

Vänligen observera att vi kommer att respektera ditt önskemål att sluta ta emot elektronisk kommunikation som skickas av Yara i marknadsföringssyfte. Vi kommer dock fortsätta att skicka dig tjänsterelaterad kommunikation, till exempel e-postmeddelanden som bekräftar de köp du gör på våra webbplatser. Vi kan även bevara information av redovisningsskäl, till exempel för att säkerställa att vi uppfyller konsumentkraven och för att skicka vissa typer av meddelanden. 

Observera att du kan hantera hur din mobila enhet delar platsinformation med Yara, liksom hur din mobila webbläsare hanterar cookies och relaterade tekniker, genom att justera din mobila enhets sekretess- och säkerhetsinställningar. Se instruktionerna som tillhandahålls av din mobiloperatör eller tillverkaren av din enhet för information om hur du justerar inställningarna. 

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, restriktioner för och radering av dina personuppgifter som innehas av Yara och att erhålla en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om du har en registrerad profil kan du när som helst uppdatera, korrigera eller radera information som du har tillhandahållit till oss genom att använda webbplatsen. Vid förfrågningar om behandlingen av personuppgifter och begäran om tillgång till dessa uppgifter ska de kontaktuppgifter som anges nedan användas. 

Du har även rätt att invända mot viss behandling och, när vi har bett om ditt samtycke för att behandla dina uppgifter, dra tillbaka sådant samtycke. När vi behandlar dina uppgifter eftersom vi har ett legitimt intresse av att göra detta (enligt förklaringen ovan), har du också rätt att invända mot detta. Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer – till exempel när vi kan visa att vi omfattas av ett rättsligt krav att behandla dina uppgifter. 

När vi behöver personuppgifter för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser är tillhandahållet av sådana uppgifter obligatoriskt: om dessa uppgifter inte tillhandahålls kan vi inte hantera vårt avtalsförhållande eller leva upp till de förpliktelser vi har. I alla övriga fall är tillhandahållandet av de personuppgifter som efterfrågas frivilligt.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge ett avtalsförhållande råder mellan dig och oss och, i den utsträckning det tillåts, efter att detta förhållande har upphört så länge det är nödvändigt för att utföra de tjänster som anges i detta meddelande. Du kan när som helst skicka en begäran till yara.sverige@yara.com och be oss att radera ditt användarkonto.

Yara lägger stor vikt vid din sekretess och är noga med att hålla personuppgifter skyddade. Vi har infört lämpliga tekniska, fysiska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, felaktig användning eller ändring. Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till de personer som verkligen har ett verksamhetsmässigt behov. 

Överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som inte tillhandahåller tillräckligt skydd kommer endast att äga rum om lämpliga skyddsåtgärder tillhandahålls, till exempel genom bindande företagsbestämmelser, genom tillämpning av EU:s standardavtalsklausuler eller genom att den mottagande parten är certifierad enligt bestämmelserna om integritetsskydd mellan EU och USA (skölden för skydd av privatlivet). 

När uppgifter lämnas till andra parter enligt beskrivningen i avsnitt 5, behöver vi ibland överföra personuppgifter till ett land utanför EES för att kunna uppfylla ett av de syften som anges i avsnitt 5. Till exempel kan vi använda oss av ett personuppgiftsbiträde som arbetar på underentreprenad i USA när du fyller i ett formulär online, för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål. Sådan överföring sker endast under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder presenteras, enligt beskrivningen ovan.     

Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta oss med användning av de kontaktuppgifter som anges nedan. 

Yara kan överföra aggregerade uppgifter till tredje part (inom landet och/eller utomlands) i syfte att i) förbättra eller utveckla webbplatsen eller utrustning som är relaterad till specifika tjänster och ii) säkerställa att webbplatsen och utrustningen fungerar korrekt.

Denna sekretesspolicy gäller endast för Yaras insamling, användning och utlämnande av personuppgifter. Andra webbplatser som kan gå att nå via denna webbplats har sina egna sekretesspolicyer och -rutiner. Våra oberoende återförsäljare, leverantörer och affärspartner har också sina egna sekretesspolicyer och -rutiner. Vi vill uppmuntra dig att lära känna de sekretesspolicyer som tillhandahålls av olika tredje parter innan du förser dessa med information eller drar nytta av ett erbjudande eller en kampanj. Även om vi försöker se till att enbart länka till webbplatser som delar våra höga standarder och vår respekt för den personliga integriteten, är vi på inget sätt ansvariga för andra webbplatsers innehåll eller sekretessrutiner. 

Vi kommer att lägga upp ett separat meddelande på webbplatsen och/eller på annat sätt meddela dig när vi gör fundamentala ändringar av denna sekretesspolicy eller ändringar som kan vara relevanta för och påverka dina rättigheter, innan ändringen träder i kraft. 

Om du inte vill fortsätta använda webbplatsen efter de nämnda ändringarna, måste du sluta använda webbplatsen och begära att Yara avslutar ditt konto genom att kontakta oss på privacy.global@yara.com eller via relevant portal, när detta är tillämpligt. 

Denna sekretesspolicy ska, med undantag för vad som krävs enligt den lokala lagstiftningen, styras av och tolkas i enlighet med Norges lagar och underställas de norska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer rörande våra sekretessrutiner eller denna sekretesspolicy. Du kan nå oss online på dataprivacy@yara.com. Du kan även kontakta oss via vanlig post som skickas till ditt lokala Yara-kontor: 

Yara AB

Box 4505  

203 20 MALMÖ

Om du har frågor eller ärenden som inte fått sin lösning har du även rätt att framföra detta till den tillsynsmyndighet som är behörig att lösa sådana frågor eller ärenden i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen eller den offentliga versionen av Yaras direktiv om uppgiftssekretess gällande kunders, leverantörers och affärspartners uppgifter.