Höstvetefält i oktober
Höstvetefält i oktober

Ger du höstgrödan rätt start?

Höstsäd är i grunden relativt bra på att försörja sig med växtnäring från marken. Men under utvecklingen på hösten krävs god tillgång på lättillgänglig N, P och K för bra bestockning, rotutveckling och övervintring. Underskott av mangan, vilket är lätt att missa, minskar också tillväxten och ökar risken för utvintringsskador.

Tips inför höstsådden