Lägg grunden till bästa kväveutnyttjande redan nu!

Underlaget till beslut om kvävegödsling av höstrapsen i vår skaffar du dig redan nu.

Med hjälp av biomassakartan i atfarm väljer du ut några representativa delar av ditt fält för klippning till Kvävevågen.

atfarm hjälper dig att skapa ett underlag du kan använda för att generera en tilldelningsfil för varierad spridning till våren. Om din spridare inte tar tilldelningsfiler går det bra att få indikation om justeringar i mobiltelefonen.

Läs mer