Frostnupen höstraps
Frostnupen höstraps

Hur stor är variationen inom dina fält?

N-upptagskartan är ett nytt kartlager i Atfarm som visar variationerna i kväveupptag inom fält.

Läs mer