Gödsling av fält

Utmanande tider kräver trygga beslut

Din erfarenhet om dina fält är helt avgörande inför planeringen och beslut av kvävegivorna.

Yaras verktyg gör det enklare för dig att uppskatta markens kväveleverans och grödornas kvävebehov. Med andra ord en kunskap som utgör grunden för en optimal skörd med efterfrågad kvalitet.

Läs mer