Höstgödsling
Höstgödsling

Ge höstsådden en god start

En välbalanserad höstgödsling är en förutsättning för en god etablering och ökad odlingssäkerhet.
YaraMila Höst gynnar bestockning, säkrar rotutvecklingen och har en ammoniumhalt som främjar manganupptaget.

Läs mer