Reduktionsmedel som används i SCR- och SNCR-system för NOx-reduktion

När du ska välja mellan ett SCR- och ett SNCR-system för reduktion av NOx-utsläpp är ett av de första besluten du ställs inför valet av reduktionsmedel i ditt NOx-kontrollsystem.

Detta kan vara ett svårt beslut eftersom du måste beakta ett flertal parametrar:

  • Var din anläggning är belägen
  • Leveranskostnader för reduktionsmedlet
  • Lokala leverantörer av reagensmedel samt möjliga reservkällor.

Yara har mer än hundra års erfarenhet av produktion, logistik, förvaring och hantering av ammoniak och urea. Idag är vi världsledande inom produktion och distribution av ammoniak. I vårt nätverk ingår 30 produktionsanläggningar och 200 terminaler världen över. Vi delar med oss av denna expertis så att du ska kunna välja rätt reduktionsmedel för NOx-minskningen.

När du ska välja vilket reduktionsmedel som passar bäst för dina behov finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till:

  • Vilken är den förväntade årliga förbrukningen av NOx-reduktionsmedlet?
  • Kan ammoniak enkelt levereras till din anläggning?
  • Vad har din personal för kompetens när det gäller hantering av kemikalier?
  • Kan utbildning gällande förvaring och hantering av kemikalier genomföras?
  • Ligger förvaringsplatsen i ett bostadsområde, eller på en plats med mycket aktivitet?
  • Vad finns det för lokala lagar och förordningar kring hantering av den här typen av kemikalier?