Passa på att köra förstagivan i höstsäd och raps!

Efter mycket regn under stora delar av våren verkar vi nu få en period med torrt väder och nattfrost.

Mars 2020

På sina ställen ser höstsäden lite gul – röd ut särskilt mellan täckdiken.
Efter all väta finns det anledning att tro att det inte finns mycket kväve tillgängligt i marken när tillväxten kommer igång på allvar så fort det kommer lite värme.

Om det inte redan gått att köra första givan av kväve, kör då en låg första giva på kommande nattfrost, speciellt om det är svårt med bärigheten.

Välj Axan eller YaraMila för att samtidigt få ut svavel. Nitratdelen i Axan har samma snabba effekt som Kalksalpeter och blir tillgängligt lika snabbt. Ca 60 kg N /ha bör vara en rimlig nivå just nu att starta med i vete. Råg och höstkorn är betydligt tidigare och där kan nog 80-100 kg N/ha vara på sin plats.

Glöm inte Noll-rutan! Lika viktig i år som förra året. Absolut bästa sättet att skapa sig en bild av hur mitt fält fungerar i år. 

Lär mer om Noll- & Maxrutan

Ingemar Gruvaeus 2020-03-20