Hur gödslar vi nu?

Efter en lång, kall, blöt och snöig period slår det äntligen om till vår i Götaland och Svealand. I Skåne och Halland har våren kommit längre och höstgrödorna utvecklas bra. Längre norrut tar tillväxten säkert fart de närmaste dagarna eftersom prognosen lovar varmare väder. Det viktigaste framåt är att säkerställa grödornas tillgång på kväve inför stråskjutningen då kvävebehovet är som störst, och då behövs regn för att få effekt.

15 april 2023 Ingemar Gruvaeus

En sen vår med bra höstsädesbestånd

När vi nu har ett år med en relativt sen vår är det verkligen tur att höstgrödorna utvecklades väl och blev frodiga i höstas. Höstgrödorna behöver i allmänhet ingen ytterligare bestockning för att nå full skörd. Höstsäd som är välbestockad behöver knappast någon ytterligare kvävegiva i år förrän stråskjutningen börjar. Det är först då kväveupptaget börjar på allvar och kvävebehovet är som störst. Under en månads tid behöver vetet ungefär 5 kg kväve per hektar och dag för att ge full skörd! 

Stråskjutningen i vete brukar börja i slutet av april längst i söder och i månadsskiftet april/maj längre norrut. Det är även en skillnad mellan olika sorter. De tidigaste sorterna börjar några dagar tidigare än de senare sorterna.

Höstvete april 2023

I norra Götaland kan vetet på håll fortfarande se ganska gult ut men det är bara gamla döda blad och i centrum är tillväxten väl igång.

 

Kvävegödslingsläget just nu

Höstsäd

I de sydligaste delarna av landet har många lyckats köra en tidig och mindre kvävegiva i höstsäden som säkerställer att det finns det tillräckligt med kväve till början av stråskjutningen. I dessa fält är det snart dags att lägga nästa giva så att den hinner få effekt till stråskjutningen. 

Nuvarande väderprognos visar inget regn under nästa vecka men det är lämpligt att försöka gödsla före nästa regn. I riktigt frodiga bestånd kan det räcka med totalt 140 kg kväve i första + andra givan. 

För att inte riskera liggsäd bör nivån på gödslingen inte ligga för högt fram till början av stråskjutningen. Det går alldeles utmärkt att komplettera med upp till 100 kg kväve från flaggbladsstadiet och framåt. 

I de områden där det ännu inte har gått att gödsla på grund av väta och snö behöver första givan i höstsäd komma ut omgående. Då spelar inte storlek på givan någon stor roll eftersom det snart är dags för huvudgiva. Ett praktiskt alternativ är att dela upp givan på två om 60-80 kg kväve per gång eller att lägga en något tidig huvudgiva om 100-120 kg kväve för att komplettera med en eller två givor senare. Eftersom bestånden generellt ser bra ut och är väl bestockade är det inte bråttom att få en effekt. Det är däremot viktigt att få regn på en del av kvävet före stråskjutningen som sannolikt börjar inom tre veckor.

Höstraps

För den som inte har hunnit sprida första givan i höstrapsen än är det av högsta prioritet eftersom utvecklingen kommer att gå mycket fort nu när värmen kommer. Normalt är det dags för den andra givan men om inte den första givan kväve lagts än är det lika bra att köra en full giva på en gång. Alternativet är här att dela upp full giva på två men med ett kort intervall om det är mer praktiskt. Även här är det viktigt med regn för att få effekt. 

 

Gödslingsråd för höstvete

Till alla våra kvävestyrningsverktyg