Ge höstvetet en kick av fosfor med YaraVita® Kombiphos 

Våren är över oss och det är tillväxt i alla höstsådda fält. Men det är en stor skillnad i tillväxt, och många höstvetefält står stilla och vill inte riktigt komma i gång, även om man har varit ute med den första givan av mineralgödsel. Detta är ett återkommande problem som vi möter mer eller mindre varje vår, men i år är det mer utbrett eftersom jorden är vattenmättad och därmed kall. Detta innebär dålig rörlighet och tillgänglighet av flera näringsämnen - särskilt fosfor. Av denna anledning bör fokus vara på fosforförsörjning till höstsäd nu under tidig vår.

Artikel av Jens Bach Andersen 20-03-2020

Fosfor kan vara svårt att ta upp från jorden

Fosfors dåliga rörlighet i jorden påverkar plantan dubbelt; dels eftersom fosfor är avgörande för rottillväxt, dels för att fosfor inte mobiliseras och flyttar sig till rötterna, förblir rötternas tillväxt dålig och kan inte växa för att nå mer fosfor. Effekten av fosfor på rottillväxt illustreras i figur 1, som visar utvecklingen av majsrötter med och utan bladgödsling med 10 l Kombiphos per hektar.

kombiphos_1 (1).jpg

Figur 1. I glasröret till höger syns utveckling av rötter hos majs 15 dagar efter bladgödsling med 10 l Kombiphos/ha. Röret till vänster finns en obehandlad planta.

Ge en fosforkick till bladen

Vi på Yara tror att det kan vara fördelaktigt att komplettera fosfor från granulerad mineralgödsel med en bladgödsling. Fosfor från bladgödsling tas vanligtvis upp lättare men inte många försök har genomförts för att visa detta under svenska förhållanden. Våra tyska kollegor har å andra sidan arbetat med det i flera år - och ofta med stora merskördar och tydliga visuella skillnader. Ett exempel på detta ses i figur 2.

Kombiphos2.PNG

Figur 2: Merskördar från 5 l Kombiphos/ha sprutat i DC 25/27, Prignitz, Tyskland 2013.

Kombiphos - det självklara valet

Yara Vita Kombiphos är det självklara valet för bladgödsel med fosfor. Kombiphos har den högsta koncentrationen på marknaden med 192 g P/l och är därför drygt och billigt att använda. Dessutom är den baserad på fosforsyra och formulerad med tillsatt vätmedel. Denna formulering är liknande de som använts i studier vid Köpenhamns universitet som presenterades av Seges i december 2019. Studierna visade att det finns en skillnad mellan hur väl växter kan ta upp fosfor genom bladen, beroende på vilken fosforkälla som används och vilka vätmedel du lägger till. Här var upptaget av fosforsyrabaserade produkter högt, och tillsatsen av vätmedel ökade upptaget.

Således har YaraVita Kombiphos en formulering som säkerställer bästa möjliga upptag i växterna. Produkten är blandbar med flera bekämpningsmedel, men vi rekommenderar alltid att du kontrollerar tankmix.com eller i appen TankmixIT och eventuellt gör en provblandning innan du blandar in sprutbehållaren. Kombiphos säljs av Gullviks.