YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita Kombiphos är ett balanserat och koncentrerat bladgödselmedel speciellt anpassat för bladgödsling med fosfor. Bladgödsling med fosfor används som ett komplement till fosforgödsling via rötterna med ex. YaraMila. KombiPhos används med fördel då förutsättningar för markupptaget av P inte ger optimal tillväxt.

Näringsinnehåll (g/l):

P 192, K 62, Mg 40, Ca 10, Mn 10, Zn 5

YaraVita Kombiphos kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under appar i Verktygslådan.

Fysikalisk form: Lösning

Emballage: 10 liter (78 st/pall)