YaraMila PROBETA

YaraMila PROBETA

ProBeta är ett gödselmedel speciellt framtaget för sockerbetans näringsbehov och för att passa svenska jordar. Med en enda giva tillförs alla näringsämnen betan behöver.

Med ett kvotsystem är det lönsammast att varje år så den areal man behöver utan onödiga säkerhetsmarginaler. Det ger lägsta kostnad per ton socker. Det förutsätter dock att man tar höga och jämna skördar. Genom att använda ProBeta, som är ett väl sammansatt gödselmedel, i kombination med radmyllning säkerställer man att betorna får en optimal tillgång till samtliga näringsämnen över hela fältet. Det ger hög skörd och hög odlingssäkerhet.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,15

Emballage: säck 750 kg

Rätt placerad fosfor kan ge 50 % skördeökning

Jämförelsebild på betor
Betorna på bilden till vänster fick 60 kg P/ha där fosforn radmyllades, medan fosforn till betorna till höger bredspreds på nivån 30 kg P/ha. 

Läs hela artikeln