YaraSuna BIO 9-3-1

YaraSuna BIO 9-3-1

YaraSuna™ BIO 9-3-1 är certifierad för ekologisk odling enligt KRAV av Kiwa Certification AB.

• Lämpliga användningsområden är spannmål, oljeväxter, potatis samt gräsfrövall
• Lätt att applicera och förvara
• YaraSuna™ är lämplig att myllas i samband med kombisådd
• YaraSuna™ kan användas både i ekologiskt jordbruk eller som en del av konventionellt jordbruk.

Fysikalisk form: Pelleterat, matris 4 mm
Emballage: säck 800 kg