Hålla kornets bladverk grönt

När bladverket väl är etablerat gäller det att hålla detta grönt under hela kärnfyllnadsperioden för att fånga så mycket solljus som möjligt och omvandla det till skörd.

Klorofyllet består av en magnesiummolekyl i mitten som i sin tur länkar till fyra kvävemolekyler runt om. Därför är magnesium mycket viktigt för att hålla bladverket grönt.

Det är också viktigt att bladverkets struktur bibehålls för att grödan ska kunna fånga upp ljus och omvandla det till skörd. Ju fler och ju större celler som bildats genom en god kvävetillförsel, desto mer kalium behöver plantan. Kalium är ett mycket viktigt näringsämne för att upprätthålla saftspänningen i plantan och för att underlätta transporten av näringsämnen. Kaliumbrist kan leda till liggsäd eller att grödan vissnar vilket kan påverka skörden dramatiskt.  

Kaliumbehovet är högt och som störst under bestockningen på våren.