Öka antalet kärnor per ax

Med rätt växtnäringsämnen ökar antalet ax och därmed din skörd.

Antalet kärnor på varje ax beror på antalet fertila småax. I korn innehåller varje småax endast en blomma, medan vetets småax innehåller mellan två och fem fertila blommor. I tvåradskorn finns tre småax i varje småaxsamling, endast mittradens småax är fertila och kärnbildande. För sexradskorn är alla småax fertila och kan bilda kärnor.

Växtnäring och antal kärnor per ax

Kärnantalet beror på antalet fertila sidoskott per ytenhet och antal kärnor per ax. Odlaren måste därför titta extra noga på de växtnäringsämnen som kan påverka antalet kärnor per ax. Det är främst kväve, kalium, koppar, zink, bor och mangan.

Kväve

Genom att gödsla optimalt med kväve kan bladmassan öka och därmed också antalet kärnor.

Koppar

Koppar är ett essentielt växtnäringsämne som påverkar många processer i plantan, varav en är pollenproduktionen. Kopparbrist leder till färre kärnor per ax. De tomma kärnplatserna kan dessutom infekteras av mjöldryga. Korn är en av de spannmålsgrödor som är mest känsliga för kopparbrist. 

Mangan

Manganbrist kommer leda till färre kärnor per ax.

Bor

Bor har stor påverkan på pollenets livskraft, och en brist kan därför leda till färre kärnor per ax. Tillförsel av bor vid fel tidpunkt och i fel mängd kan leda till minskad skörd på grund av färre skott.