Öka kornets kärnstorlek och vikt

Kornkärnans storlek bestäms av sort och kärnfyllnadsperiodens längd. Läs mer om hur växtnäringsämnena påverkar kärnstorleken.

Kornkärnans storlek bestäms av sort och kärnfyllnadsperiodens längd. 

Så fort pollineringen är över, börjar embryot och endospermet utvecklas och grödan börjar omfördela stärkelse och protein till den kärna som håller på att utvecklas och grödan börjar omfördela stärkelse och protein till den kärna som håller på att utvecklas. Ju längre kärnfyllnadsperioden är, desto större blir oftast kärnan. 

Förutom växtnäringsåtgärder kan kärnstorleken påverkas av bevattning och växtskyddsstrategi. Genom svampbekämpning håller grödan sig grön under en längre period samtidigt som planthälsan stärks och sjukdomar undviks. 

Växtnäring och kornets kärnstorlek och vikt

Kväve
Kvävestrategin har störst påverkan på den slutgiltiga kärnstorleken och vikten. Tidig tillförsel säkerställer ett kraftigt bladverk som innehåller mycket stärkelse som kan omfördelas till kärnorna som håller på att utvecklas. Detta är särskilt viktigt vid torka under mognadsfasen eftersom 60% av stärkelsen som omfördelas till kärnan kommer från denna inlagring i blad och strå. Det är viktigt att övervaka grödans kväveinnehåll för att säkerställa att bladverket inte börjar vissna i förtid och därmed förkortar kärnfyllnadsperioden.

Fosfor
Fosfor spelar en viktig roll i grödans energiprocess. För att omfördela lagrad stärkelse krävs energi, vilket gör att fosfor behövs för att nå en stor kärnstorlek.

Kalium 
Kalium reglerar vattenflödet i grödan, och påverkar därmed transporten av växtnäring. När grödan omfördelar inlagrade produkter till axet behövs stabila kaliumnivåer. Kalium minskar även risken för nedvissning vid torka under kärnfyllnaden. Plantor med kaliumbrist har svårt att reglera transpirationen vilket leder till torkstress och nedvissning.

Mangan och zink 
Både mangan och zink påverkar kärnvikten eftersom de spelar en viktig roll i kvävemetabolismen.