Påverka tusenkornvikt

Kväve och svavel ökar ofta avkastningen genom ett större antal kärnor. Detta kan ibland ske på bekostnad av kärnstorleken, då det bildas fler men mindre kärnor.

Om kärnstorleken är viktig, som för vissa maltkorn, är det viktigt att undvika för stor kvävetillförsel.

Det är dock viktigt att notera att avkastningen är mer beroende av antal kärnor än av kärnvikt, så därför bör man inte fokusera alltför mycket på kärnvikten eftersom man då kan riskera att kärnantalet blir för litet. Små kärnor kan också bli en följd av alltför sen kvävetillförsel, som kan medföra att sidoskott bildar ax och kärnor. Dessa sent bildade ax kommer försämra den totala skördens kvalitet eftersom kärnorna är små och har hög vattenhalt. Även liggsäd på grund av för hög kvävetillförsel eller på grund av kaliumbrist medför att kärnorna blir små och mognar sent.