Fosforbrist förvärras av

  • Sur eller väldigt basisk (kalkrik) jord
  • Låg halt av organiskt material
  • Kalla eller blöta förhållanden
  • Grödor med dåligt utvecklade rotsystem

Fosfor är viktigt för

  • Bättre etablering av grödan
  • Förbättrad tidig rot- och plantutveckling
  • Större skörd
  • Jämnare mognad