Molybdenbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lågt pH
  • Låga halter av organiskt material i jorden

Molybden är viktigt för

  • Effektivt utnyttjande av nitrat-och P-metabolism
  • Liten påverkan och ovanligt i stråsäd