Mikronäring - undvik näringsbrister

Det skrivs och diskuteras mycket om makronäring som N, P, K med flera, men mikronäringsämnena är lika viktiga som makronäringsämnena. Skillnaden är att växternas behov av kväve är 100 gånger större än järn (Fe) och 6000 gånger större än molybden (Mo). 

Växterna behöver 6 mikronäringsämnen, järn (Fe), Mangan (Mn), Zink (Zn), Koppar (Cu), Bor (B) och Molybden (Mo). Saknar plantan enbart ett av dessa näringsämnen, kommer plantan sluta att växa eller få allvarliga bristsymptom.

Vilka funktioner har mikronäringsämnena i växten:

Järn

Fe element blue.png

 •  Mycket viktigt för bildandet av klorofyll.
 •  Viktigt för en lång rad enzymer i växterna.

Mangan

Mn element blue.png

 •  Central del av klorofyllet
 •  Central del i viktiga enzymer
 •  Viktigt för bildandet av DNA och RNA

Zink

Zn element blue.png

 •  Central del i viktiga enzymer

Koppar

Cu element blue.png

 •  Del av många enzymer som styr fotosyntesen
 •  Central del i viktiga enzymer

Bor

B element blue.png

 •  Stärker cellväggarna
 •  Viktigt för bildandet av pollen
 •  Del av DNA
 •  Viktigt för alla tillväxtpunkter i växterna

Molybden

Mo element blue.png

 •  Aktiverar enzymer
 •  Central del i viktiga enzymer
 •  Viktigt för bindning av luftens kväve (N2)

Järn, mangan, zink och koppar är mikronäringsmetaller och tas alla upp som plus++ joner. Bor tas upp som borsyra, H3BO3 och molybden som molybdat, MoO4÷.

Mikronäring kan tillsättas som enkla gödselmedel eller mycket enklare som mikroblandningar innehållande alla 6 mikronäringsämnen i ett lämpligt inbördes förhållande.

Yara rekommenderar YaraTera REXOLIN APN, som är ett pulver innehållande samtliga mikronäringsämnen (se tabell 1). Fördelen med att använda mikroblandning i pulverform är att produkten, i motsättning till flytande mikroblandningar, tål frost och ljus. Samtidigt är det billigt och lätt att lagra.

Näringsämne Chelat Innehåll* % Min. %
Bor (B) oorganisk 1,1 0,9
Koppar (Cu) EDTA 0,25 0,2
Järn (Fe) DTPA 6,0 5,6
Mangan (Mn) EDTA 2,4 2,0
Molybden (Mo) oorganisk 0,25 0,20
Zink (Zn) EDTA 1,3 1,1

Tabell 1: YaraTera REXOLIN APN är en kristallisk blandning av alla 6 mikronäringsämnena: bor, koppar, järn, mangan, zink och molybden. Järn är chelaterat som DTPA. Mangan, koppar och zink är chelaterat som EDTA.

När det gäller mikronäring är det mycket viktigt, att alla metaller (järn, mangan, zink och koppar) är i chelatform. Järn skall vara chelaterat som DTPA, medan mangan, zink och koppar är mest stabil som EDTA.

Väljer man YaraTera REXOLIN APN är alla 4 metaller i chelatform och man undviker onödiga utfällningar. Väljer man att blanda mikrogödningen själv, är det viktigt att alltid köpa järn, mangan, zink och koppar i chelatform. Yara har alla 4 produkterna i vårt sortiment.

Använd aldrig järn, mangan, zink och koppar i sulfatform. Bor kan tillsättas som Solubor och molybden som natriummolybdat.

Av figur 1 framgår det tydligt vad som händer, om bara järn tillsätts i chelatform. Mangan, zink och koppar ”stjäl” chelatet från järnet, som härefter utfälls som svårlösligt järnsulfat. Järnsulfat kommer ut i bevattningssystemet, där det sätter igen filter och droppställen. Dyrt järnchelat går förlorat och plantorna drabbas av järnbrist.

Tabell.png
Figur 1: Tillsätts mangan, zink och koppar som sulfat och järn som chelat, ser man att redan vid pH 5,5 är allt mangan, zink och koppar nu i chelatform. Dessa tre metaller har fullständigt stulit chelatet från järnet. Järnet som chelat är samtidigt reducerat och det är utfällt som järnsulfat. Hade mangan, zink och koppar från början varit i chelatform, skulle järnet ha varit stabilt i sin chelatform även vid ett stigande pH.

 

Mikronäring får aldrig överdoseras, då det inte är långt från det som är optimalt för plantan tills det uppstår en förgiftning. Rätt pH är i detta sammanhang viktigt. pH på 5,5 - 6,5 är optimalt för upptaget av mikronäring. Blir pH för högt, reduceras upptaget, medan för lågt pH kan resultera i bl.a. manganförgiftning.

Vill du se bilder på bristsymptom eller förgiftningssymptom p.g.a. mikronäring, rekommenderas att du laddar ner Yara-appen CheckIT.

Yara CheckIT

Fråga gärna Yara till råds angående optimal mikronäring för just din kultur.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.