Kopparbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Höga kvävegivor

Koppar är viktigt för

  • Beståndsdel i enzymer
  • Viktig för fotosyntesen och metabolism av fenoler
  • Reglering av skadliga fria radikaler inuti cellerna
  • Förebygger svampsjukdomar