Vetets tillväxt och utveckling

Vetet genomgår flera utvecklingsstadier innan skörd. Här visar vi vilka.

utvecklingsstadierstor.jpg

Vetets utvecklingsstadier

Vetets utveckling kan beskrivas mer i detalj genom att använda en av de skalor som utvecklats genom åren. De tre olika skalor som användas mest frekvent för stråsäd är Zadoks, Feekes and Haun. Zadoks är den som är vanligast och efter vilken insatser i veteodlingen ofta styrs. Nedan beskrivs skalan i detalj:

Utvecklingsstadier

Vetets utveckling kan beskrivas mer i detalj genom att använda en av de skalor som utvecklats genom åren. De tre olika skalor som användas mest frekvent för stråsäd är Zadoks, Feekes and Haun. Zadoks är den som är vanligast och efter vilken insatser i veteodlingen ofta styrs. Nedan beskrivs skalan i detalj: