Lösningar för säker förvaring av ammoniak


Vi erbjuder även system för:

1. utspädning av vattenfri ammoniak – i anslutning till eller på din anläggning. Detta innebär att: 

 • Vattenfri ammoniak transporteras till din anläggning, men att riskerna med förvaringen minskar
 • Ett anpassat utspädningssystem för ammoniak kan installeras i närheten av din anläggning 
 • Yara levererar vattenfri ammoniak, och utspädningen sker i utspädningssystemet. Ammoniaklösningen överförs sedan till anläggningen för användning i systemet för reduktion av NOx-utsläpp

Kontakta våra experter på NOx-kontroll om du vill ha mer information om våra lösningar för utspädning av ammoniak.

2. Ammoniaklösningar: våra lagringslösningar är utformade för att optimera det förvaringsutrymme som finns: 

 • En horisontell tank kan installeras om höjdutrymmet är begränsat
 • Med en vertikal tank får du större kapacitet på en mindre yta

Vår lösning för förvaring och hantering av ammoniaklösning: 

 • Är enkel att använda, och endast ett minimum av utbildning behövs eftersom den är enkel att installera och underhålla 
 • Undviker behovet av komplicerade buffertsystem som ofta används i andra lagersystem.
 • Minimerar luftutsläpp och förhindrar spill av produkter på eller nära din anläggning 
 • Omfattar en trycksatt enhet. Vid behov i lösningen beaktas tryckändringar på grund av expansion/kontraktion av gas och tryck i produkten 
 • Är utformad i enlighet med EN-12952-14: 2004.

Telemetrisystem och säker förvaring av ammoniaklösning för reduktion av kväveoxider

Vi erbjuder en telemetrilösning där du får total kontroll över lagret för ammoniaklösning. Med Yaras telemetrilösning övervakas nivån av reduktionsmedlet kontinuerligt: vi åtar oss att hålla den nivå du definierar.

Med vårt online telemetriverktyg kan du direkt se förbrukning och lagernivå i realtid. Därför kan vi hjälpa dig att hantera, och i en del fall optimera, planeringen av leveranserna av reduktionsmedlet för ditt SCR- eller SNCR-system:

 • Det effektiva planeringsverktyget säkrar ditt lager
 • Du kan sluta oroa dig för ditt lager: eftersom du kan se din lagernivå i realtid kan du agera direkt när det behövs. Du kan även när som helst se förbrukningsmönster av reduktionsmedlet
 • Enkel beställning: optimera planeringen av dina leveranser av reduktionsmedlet till ditt SCR- eller SNCR-system

Yara hanterar påfyllning av ditt reduktionsmedel utifrån automatiserade frågor mot systemet. På så sätt kan du koncentrera dig på annat och ändå vara säker på en avbrottsfri tillförsel.

Vi erbjuder ett telemetrisystem som är färdigt att använda, och som omfattar:

 • Installation av telemetriverktyget
 • Övervakning av lagernivåer
 • Insamling och överföring av data för övervakning på en användarvänlig webbplats, som du kommer åt från datorer i kontrollrummet, från din stationära dator och även från smarttelefoner och surfplattor. Du kan följa informationen i realtid och direkt ändra förbrukning eller lagernivåer.

Vårt telemetrisystem är flexibelt och kan användas till att samla in och övervaka andra typer av data, som temperaturgivare, tryckgivare eller kemiska givare. Kontakta våra experter på NOx-kontroll om du vill ha mer information om pålitliga leveranser av ammoniaklösning.

Yara: experten på ammoniak som erbjuder säkra, pålitliga och kostnadseffektiva leveranser 

Yara är världens största producent av ammoniak, och har en unik expertis när det gäller hantering av ammoniak. Tack vare våra fabriker över hela Europa kan vi erbjuda en oöverträffad tillförlitlighet med garantier om backup-leveranser. Vi transporterar ammoniak och ammoniaklösning över hela världen för olika syften, däribland NOx-kontroll. Yara tillhandahåller det reduktionsmedel du väljer från vårt unika nätverk av fabriker, så att du hela tiden har säker tillgång.