Hantering och förvaring

Tack vare vår expertis när det gäller ammoniak och urea för användning i SCR- och SNCR-system för NOx-reduktion kan Yara erbjuda förvaringslösningar som vi designar och bygger åt dig.

Denna förvaringsutrustning kan vara:

 • Inbyggd i ett SNCR- eller SCR-system, eller i DeNOx-hybridsystem där både SCR- och SNCR-teknik kombineras
 • Fristående med en förvaringstank i ett annat utrymme på din anläggning

Vårt mål är att ta fram en lagerlösning som optimerar hanteringen av ammoniak- eller ureaförbrukningen på din anläggning. Vi gör detta i två steg:

Steg 1: vi gör en bedömning av din anläggning och utformar sedan en lösning som passar din installation

Steg 2: vi installerar standard- eller specialanpassade tankar, antingen nya eller som en del av uppgraderingen av en DeNOx-installation för att kunna möta nya behov.

At cement plant

Vi kan hjälpa dig att

 • Uppgradera till större lagerkapacitet
 • Byta från en typ av reduktionsmedel till en annan (t.ex. från vattenfri ammoniak till ammoniaklösning)
 • Installera nya rör i tillförselsystemet för ditt reduktionsmedel
 • Lösa upp reduktionsmedlet på din anläggning (endast för urea) eller installera en särskild upplösningsenhet.

Telemetrisystem och säker förvaring av ammoniaklösning för reduktion av kväveoxider

Vi erbjuder en telemetrilösning där du får total kontroll över lagret för ammoniaklösning. Med Yaras telemetrilösning övervakas nivån av reduktionsmedlet kontinuerligt: vi åtar oss att hålla den nivå du definierar.

Med vårt online telemetriverktyg kan du direkt se förbrukning och lagernivå i realtid. Därför kan vi hjälpa dig att hantera, och i en del fall optimera, planeringen av leveranserna av reduktionsmedlet för ditt SCR- eller SNCR-system:

 • Det effektiva planeringsverktyget säkrar ditt lager
 • Du kan sluta oroa dig för ditt lager: eftersom du kan se din lagernivå i realtid kan du agera direkt när det behövs. Du kan även när som helst se förbrukningsmönster av reduktionsmedlet
 • Enkel beställning: optimera planeringen av dina leveranser av reduktionsmedlet till ditt SCR- eller SNCR-system

Yara hanterar påfyllning av ditt reduktionsmedel utifrån automatiserade frågor mot systemet. På så sätt kan du koncentrera dig på annat och ändå vara säker på en avbrottsfri tillförsel.

Vi erbjuder ett telemetrisystem som är färdigt att använda, och som omfattar:

 • Installation av telemetriverktyget
 • Övervakning av lagernivåer
 • Insamling och överföring av data för övervakning på en användarvänlig webbplats, som du kommer åt från datorer i kontrollrummet, från din stationära dator och även från smarttelefoner och surfplattor. Du kan följa informationen i realtid och direkt ändra förbrukning eller lagernivåer.

Vårt telemetrisystem är flexibelt och kan användas till att samla in och övervaka andra typer av data, som temperaturgivare, tryckgivare eller kemiska givare. Kontakta våra experter på NOx-kontroll om du vill ha mer information om pålitliga leveranser av ammoniaklösning.

Yara: experten på ammoniak som erbjuder säkra, pålitliga och kostnadseffektiva leveranser 

Yara är världens största producent av ammoniak, och har en unik expertis när det gäller hantering av ammoniak. Tack vare våra fabriker över hela Europa kan vi erbjuda en oöverträffad tillförlitlighet med garantier om backup-leveranser. Vi transporterar ammoniak och ammoniaklösning över hela världen för olika syften, däribland NOx-kontroll. Yara tillhandahåller det reduktionsmedel du väljer från vårt unika nätverk av fabriker, så att du hela tiden har säker tillgång.