Gödslingsråd

Med traditionell gödning, gödselvattning och bladgödsling

Växtnäringsbehov för körsbär, kg/ha:

N P K
60-140 60-140 5-150

Bladanalyser, optimala värden:

N P K Ca Mg B Zn Mn
2,5-3,0 0,15-0,3 1,5-2,5 1,0-2,5 0,3-0,6 20-50 20-50 30-160

Optimalt pH är 5,5 - 6,0. Justera pH i jorden med kalkning före plantering om pH är för lågt. Om pH är för högt, är bladgödsling med mikronäring speciellt viktigt. 

Grundgödsling

Mängden och typen av grundgödsling är beroende av odlingstekniken, jordart och näringsstatus i jorden. YaraMila® Progmagna 11-5-18 med mikro är lämplig, då den är klorfattig, har ett måttligt N-innehåll, god balans mellan nitrat- och ammoniumkväve samt högt innehåll av K, Mg och mikronäringsämnen. Gödsla med en begränsad mängd YaraMila Promagna 11-5-18 tidigt på våren. 

Gödselvattning

Gödselvattning ger dig möjlighet att ge en riktig mängd växtnäring på rätt tid och på rätt ställe. Gödselvattning genom droppbevattning kan göras på olika sätt. Bäst resultat uppnås genom att ge alla växtnäringsämnena i en näringslösning under säsongen. Blanda till en stamlösning med YaraTera™ Calcinit (Ca och N) och en andra stamlösning med YaraTera™ Kristalon som innehåller de övriga näringsämnena. De kan doseras samtidigt, om man har en gödselblandare som inte blandar stamlösningarna innan de spädes ut. Då jordens buffertförmåga är stor, kan man också använda en gödselblandare som kallas Dosatron. Med denna strategi gödslar man med Kristalon den ena veckan och YaraTera™ Calcinit veckan efter.

YaraTera™ Calcinit och Kristalon™ Indigo (9-5-25+Mg och mikro) eller Kristalon™ Scarlet (8-5-30+Mg och mikro) är de mest aktuella gödselmedlen för gödselvattning i körsbär. Man kan komplettera med YaraTera™ Krista-K Plus om det finns behov av ytterligare kalium och nitrat.

Gödslingsrecept till körsbär kan även göras utifrån enkla gödselmedel i sortimentet YaraTera Krista-produkter samt YaraTera Rexolin APN chelaterad mikroblandning.

Ledningstal

Ha alltid koll på hur många kg av gödselmedlen du kör ut. Ledningstalet säger bara något om styrkan på näringslösningen som du använder, men ingenting om hur mycket näring som kommer ut per ha. Av hänsyn till miljön och tillväxten är det lika viktigt att ha kontroll med mängden gödning som ges vid gödselvattning.

Gödselmedlen som rekommenderas till gödselvattning enligt ovan ger ett ledningstal på cirka 1,2 mS/cm vid 1 promilles koncentration i rent vatten. Detsamma uppnås med 10 kg gödselmedel upplöst i 100 liter stamlösning, och därefter utspätt 1:100.

Är jorden torr bör man ha ett ledningstal i utgående näringslösning på cirka 1,5 mS/cm. Med ökande fuktighet i jorden kan ledningstalet ökas.

Justera gödslingen under säsongen med hänsyn till jordart och väderförhållande.

Under växtsäsongen är det lätt att justera näringstillförseln efter behov. Behovet kan ändras mycket med väder och temperatur. På jord med högt innehåll av organiskt material (humus) kan det i varma perioder frigöras stora mängder av kväve, och tillförsel av kväve ska därför begränsas genom att minska mängden kalksalpeter (Calcinit). Efter mycket nederbörd och urlakning, speciellt på lätt jord, kan det däremot vara behov av att ”fylla på” med kväve, eventuellt även med K, Mg och mikro (YaraTera Kristalon). 

Med exakt styrning av näringsgivan kan man förhindra spruckna körsbär, få en bättre  smak, stora bär med bra hållbarhet samt minska risken för svampsjukdomar.

Bevattning

Det är generellt viktigt att undvika uttorkning och i vissa perioder av säsongen är det extra viktigt. 

Torka i celldelningsperioden leder till små körsbär och kartfall. Torka de sista fem veckorna före skörd minskar också storleken. Ojämn vattentillgång från det att bären börjar visa färg leder till spruckna körsbär. 

Det är en stor fördel att ha instrument för kontroll av jordens vatteninnehåll. Har jorden ett täckmaterial är detta helt nödvändigt. En tensiometer mäter hur mycket rötterna måste suga för att ta upp vatten, mätt i kiloPascal (kPa). 

Gödslingsplan 

Nedan ser vi ett exempel på en veckobaserad plan för gödselvattning justerad med hänsyn till förmodat behov under säsongen. Näringstillförseln kan och bör justeras efter behov under säsongen.

Börja med att få definierat vilket näringsbehov körsbärsodlingen har totalt för hela säsongen. Härefter kan man göra en plan för grundgödsling. Grundgödslingen dras av från det totala näringsbehovet. Resten av behovet fördelas över säsongen genom gödselvattning.

Totalt behov för säsongen: N 90 kg/ha P 20 kg/ha K 100 kg/ha

Månad Vecka Gödselmedel kg/ha N kg/ha P kg/ha K kg/ha
Grundgödsling   Promagna 11-5-18 250 27,5 12,5 45
Maj 21 YaraTera Calcinit 30 4,7    
Juni 22 YaraTera Calcinit 30 4,7    
Juni 23

Kristalon Indigo

30 2,6 1,5 7,5
Juni 24 YaraTera Calcinit 50 7,8    
Juni 25 YaraTera Calcinit 50 7,8    
Juni 26 Kristalon Indigo 50 4,3 2,5 14,5
Juli 27 YaraTera Calcinit 50 7,8    
Juli 28 Kristalon Indigo 50 4,3 2,5 14,5
Juli 29 Kristalon Indigo 50 4,3 2,5 14,5
Juli 30 YaraTera Calcinit 50 7,8    
Augusti 31 Kristalon Indigo 30 2,6 1,5 7,5
Augusti 32 Kristalon Indigo 30 2,6 1,5 7,5
Augusti 33 Kristalon Indigo 30 2,6 1,5 7,5
Summa       91,4 26,0 112,5

Bladgödsling

Bladgödsling är gödning upplöst i vatten som sprutas ut på bladen. Bladgödsling har snabb effekt, men bara begränsade mängder näringsämnen tas upp genom bladen. Bladgödsling är därför mycket lämpligt för mikronäring, och till små mängder näring, som ska tas upp i rätta mängder, på rätt tid och ställe i växten. Använd vanlig sprututrustning, men undvik att spruta i stark sol och extrem värme.

Gemensam beteckning för Yaras bladgödselmedel är YaraVita®. Det finns många olika YaraVita® produkter. Fråga gärna Yara till råds om bladgödsling för just din körsbärsodling.

YaraTera Calcinit kan även bladgödslas med, vid behov av N och Ca, både tidigt och sent i fruktutvecklingen.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.