Molybdenbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lågt pH
  • Låga halter av organiskt material i jorden

Molybden är viktigt för

  • Behövs bl
  • a för att kunna bygga upp proteiner
  • Gynnar tillväxt och avkastning