Svavelbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lätta, sandiga jordar (utlakning)
  • Låg halt av organiskt material
  • Dåligt syresatta jordar (vattensjuka jordar)
  • Områden med låga industriella utsläpp

Svavel är viktigt för

  • Komponent för enzymer och andra proteiner
  • Nödvändig för klorofyllbildning och effektivt N-utnyttjande
  • Brist på svavel kan ge högt nitratinnehåll i vallfoder