Salpetersyra

Yara är världsledande på marknaden för ammoniak, på vilken tillverkningen av salpetersyra är baserad. Salpetersyra (HNO3) produceras genom att ammoniak oxideras på platinaväv. Då produceras kvävegaser som NO₂ (kvävedioxid), som sedan absorberas i vatten. På det här sättet produceras svag salpetersyra (WNA). Salpetersyra är en klar, gulaktig vätska med en relativt kraftig odör.

Yaras salpetersyra kan transporteras direkt till dig, var som helst i världen, via räls, vägtransport eller sjöfart. Vi använder strikta regelverk i hela leveranskedjan för att säkerställa salpetersyrans kvalitet.

Hans Henrik Hanberg
Hans Henrik Hanberg
Sales Manager, Reagents for stationary and Marine

Tillförlitliga leveranser av Yaras salpetersyra

Vår position som marknadsledande, med våra många produktionsenheter världen över, gör att vi är det naturliga valet av leverantör. Vi kan anpassa oss efter strikta krav gällande ditt strategiska behov av salpetersyra.

Våra huvudanläggningar är:

Köping, Sverige

 • Certifierad enligt: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OSHAS 18001

Porsgrunn, Norge

 • Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS

Ansvarsfull hantering av salpetersyra: säkerhet, miljö och kvalitet

En pålitlig partner när det gäller säkerhet

Säkerheten är navet i hela vår verksamhet.

Du måste planera förvaringen av din salpetersyra enligt lokala standarder. Vi har expertis när det gäller salpetersyra och kvävekemikalier i allmänhet, och kan ge rådgivning när du ska designa din lagringstank. Som en del i programmet för Product Stewardship (ansvarsfull produkthantering) inspekterar Yara kundernas lossningsstationer för salpetersyra. Med hjälp av dessa inspektioner och vår feedback samarbetar vi med kunderna för att öka säkerheten i hanteringen av farligt gods.

Salpetersyra, vikten av kvalitet

Våra salpetersyrafabriker är certifierade enligt ISO 9001: 2015, ISO 14001: 20015 och ISO 45001: 2018. För dig innebär det en kvalitetsgaranti och kontinuerliga förbättringar.

Vår kompetens i alla led av leveranskedjan gör att vi kan garantera kvaliteten.

När salpetersyran har levererats till dig är det mycket viktigt att du följer säkerhetsinstruktionerna för hantering och användning.

Användningsområden för salpetersyra inom industrin

Salpetersyra har flera användningsområden inom industri, tack vare dess oxiderande och frätande egenskaper. Idag används syran bland annat till:

 • Tillverkning av kväveprodukter, främst för gödningsmedel
 • Adipinsyra, en kemisk mellanprodukt vid tillverkningen av Nylon 6,6, för konstgjorda fibrer, nylontråd och plastdelar till bilar
 • Polyuretaner (MDI och TDI): isolering, skumplast, målarfärg och tätningsmedel
 • Nitrocellulosa: lack och målarfärg, bläck och sprängmedel för civilt bruk
 • Specialkemi: många nitrifieringsreaktioner
 • Rengöringsprodukter: avkalkningsmedel inom livsmedelsbranschen. Klicka om du vill ha mer information om våra produkter och tjänster för livsmedelsindustrin
 • Extraktion/elementseparering
 • Ytbehandling inom metallurgi

På begäran skickar vi gärna specifikationer över våra salpetersyraprodukter.

Trender på marknaden för salpetersyra

I egenskap av producent och viktig aktör för salpetersyra interagerar Yara med flera olika marknader. I vårt stabila och strategiska samarbete med våra kunder delar vi med oss av vår syn på prisutvecklingen för salpetersyra, mot bakgrunden av aktuella händelser, priser för råmaterial och andra påverkande faktorer.

Förpackning och transport

Salpetersyra

Salpetersyra är en färglös flytande kemisk sammansättning med mycket frätande egenskaper. Den måste transporteras säkert med konstruktioner av rostfritt stål och kan fraktas i:

 • tankbil
 • tankvagn.

Yaras mål är att möta kundernas efterfrågan genom att leverera produkter i bulk med tankbilar eller vagnar. Våra produkter är tillgängliga inte bara för kemisk distribution, men också för speciella transporter.