Förbered en ny växtodlingssäsong i Atfarm

majsfält

Det är hög tid att förbereda den nya växtodlingssäsongen i Atfarm och byta grödor på de inlagda fälten. Knud Nissen tipsar om ett enkelt sätt att göra det på.⁠
Se filmen med instruktion på Youtube

Räkna på behovet av fosfor och kalium

höstgödsling

Rätt fosfor- och kaliumgödsling avgörs av hela växtföljden och inte av de enskilda grödorna. Det är summan av tillförsel och bortförsel som ska balansera varandra. Ta hjälp av våra verktyg för att ta reda på rätt balans och vilka produkter som är rätt för din gård:

  1. Lägg in växtföljd och markvärden i verktyget Bördighetsanpassad gödsling och få en rekommendation för fosfor och kalium.
  2. PK-beräkning är verktyget som ger rekommendation för den NPK-produkt som du behöver till dina grödor.

Till PK-verktygen

Nytt poddavsnitt! Allt du behöver veta om olika såtekniker

Avsnitt nr 71 av Växtpressenpodden där Hugo Hjelm och Carl-Magnus Olsson, resonerar kring grödans behov av mikronäring.  

 

Ge höstsäden en god start

Agronom Carl-Magnus Olsson

Rätt gödslingsstrategi är avgörande för att ta till vara på skördepotentialen och få bästa möjliga ekonomi. Näringstillförseln är en särskilt viktig pusselbit för att säkra god etablering och övervintring. Myllning av gödseln, t ex med kombisådd, ökar både odlingssäkerhet och växtnäringsutnyttjande.

Planera för höstsådden

YaraMila Höst - konceptet för höstgödsling av spannmål

YaraMila Höst

YaraMila® Höst är ett koncept som gynnar höstutvecklingen i spannmål och stärker fosforupptaget, med en låg halt kväve anpassad för höstanvändning.

Allt om YaraMila Höst-konceptet

Snålgödsling är inte möjligt i längden

fosfor och kalium är avgörande

Plantornas tillgång på fosfor och kalium är avgörande för odlingsresultatet. Snålgödsling kan vara tillfälligt motiverat vid höga gödselpriser, men den gör ett ordentligt hål i intäkterna i långa loppet. Med hjälp av markkartering, PK-balansberäkning och Yaras verktyg för bördighetsanpassad gödsling går det att hitta balansen. Nyckeln till en ekonomiskt bra PK-strategi är att varken gödsla för mycket eller för lite.

Strategi för P och K

Gödslingsråd för höstvete

Höstvete i mars månad

Markens kvävelevererande förmåga, skördenivå, förfrukt, kväveform och eventuell proteinbetalning påverkar behovet av kvävegödsling. Det enskilda året styr grödans behov. Läs mer om gödsling av höstvete, och beräkna själv dina fälts behov av P och K.

Gödslingsråd för höstvete

Stråsäd - beståndsutveckling och skördeparametrar

Beståndsutveckling

För att kunna planera och optimera gödslingen till stråsäd krävs kunskap om hur skörden byggs upp. Det är viktigt att veta när växtnäringen bör vara tillgänglig och vilka utvecklingsstadier som är kritiska vad gäller tillgång till framförallt kväve.

Läs mer här

Vetefält med varierat kvävebehov
Vetefält med varierat kvävebehov

Atfarm är helt kostnadsfritt

Hitta dina fälts starka och svaga tillväxtområden inför kompletteringsgivan. Rita in dina fält och följ utvecklingen med satellitbilder. N-Tester BT håller koll på grödans kväveupptag, resultatet ser du i Atfarm.

Kan din spridare inte ta tilldelningsfiler? Inga problem, du kan köra manuellt efter anvisningar från mobilen.

Yara Nyhetsbrev med N-Prognos direkt i inkorgen: