Hur får vi fart på vallåterväxten?

Grovfodertillgången ser ut att bli problematisk inför kommande utfodringssäsong på många håll i landet. Första skörden av vall är i många fall svag och återväxten har inte kommit igång ordentligt på grund av torkan.

April 2018

De senaste dagarna har vi fått ett omslag till kallare och ostadigare väder med regn på många håll i mängd som ger vallåterväxten chans att komma igång. 

Det finns all anledning att försöka utnyttja resten av säsongen så bra som möjligt både för den som har ont om foder själv och kanske för den som har möjlighet att producera för avsalu.

Putsa eller skörda för att få igång tillväxten igen!

På grund av torkan är vallåterväxten svag på många håll. Där enstaka skott dragit iväg och kanske t.o.m. gått i ax, måste man putsa bort de gamla skotten för att gräset skall komma igång ordentligt med tillväxt av ny skott. Vår erfarenhet är att man inte kan vänta och hoppas att det skall bli en bra nytillväxt, om man inte gör något. Putsa för bästa fortsatta tillväxt!

Idag (2018-06-18) är det 3-5 veckor sedan förstaskörden slogs. På fält där det finns så mycket grönmassa att det går att skörda, gör man det enligt den strategi man har för sin vallodling. D.v.s skörd 4-6 veckor efter förstaskörden. Vallen åldras även när den växer långsamt. En slåtter, liksom putsning, sätter fart på tillväxten och den nederbörd som kommer utnyttjas maximalt. Vänta inte för länge med andraskörden!

Självklart måste gräset också ha tillgång till växtnäring.

Om man kvävegödslat för återväxt men ännu inte haft någon tillväxt kan man i de flesta fall räkna med att kvävet ligger kvar och kan utnyttjas så fort vattnet kommer. I gödselmedel innehållande urea eller flytgödsel lagd under torra förhållanden kan dock kvävet ha försvunnit till betydande del. Här kan man behöva kompensera med t ex. Kalksalpeter eller Axan. 

Sannolikt kan man behöva fylla på med ca 20-30 kg kväve/ha om man putsar bort några hundra kg ts då kvävet i grönmassan ju inte kommer att bli direkt tillgängligt igen.

Tänk också på att vallen behöver svavel och kalium för att växa optimalt. Där man inte lagt minst 15-20 kg S/ha i mineralgödsel till förstaskörd, bör man se till att använda svavelhaltiga gödselmedel som Axan, YaraMila NK 22-12 eller YaraMila NPK 21-3-10. Har man redan lagt svavel tillräckligt för säsongen är Kalksalpeter det snabbaste och säkraste alternativet.

Om inte kalium gödslats till återväxten, görs det genom flytgödsel, NK 22-12, NPK 21-3-10 eller liknande gödselmedel.