Ökad skörd - önskad kvalitet 

Fältförsök som Yara genomfört visar att kväve- och NPK-gödselmedel som innehåller ammoniumnitrat genomgående har gett högre avkastning och bättre kvalitet än produkter som innehåller flytande UAN.

Mars 2020

Försök och praktik visar att kombinationen av högkvalitativa nitratbaserade gödselmedel använt på ett balanserat sätt med precisionsodlingsteknik är det bästa sättet att optimera skörden utan att kompromissa med kvalitén.

Få bästa möjliga avkastning och en ökad intäkt

  • Följ grödans kvävebehov hela vägen fram till blomning för att säkerställa högsta möjliga kväveeffektivitet i skörden.
  • Gödsla målinriktat med hjälp av verktygen i Yara Smart Farming.
  • Rätt produkt - under svenska förhållanden ger nitratkväve snabbare och säkrare effekt.

Ökad_intäkt.jpg

Optimal kvantitet och korrekt kvalitet

  • Optimal skörd utnyttjar skördepotentialen varje enskilt år och korrekt kvalitet bygger till stor del på proteinhalten. Kväveförsörjning ända fram till blomning spelar en avgörande roll för skördens storlek och för att träffa rätt proteinhalt.
  • Yara har många olika verktyg som hjälper dig optimera skörden och att få så korrekt proteininnehåll som möjligt. N-Tester BT, Yara N-Sensor, Atfarm
  • Användning av växtnäring som innehåller både nitrat och svavel ökar avsevärt både kvantitet och kvalitet.

Tabell.PNG

Effekt på skörd och proteinhalt av en tilläggsgiva på 60 kilo N per hektar vid olika tidpunkter (DC 30 = beg stråskjutning, DC 37 = flaggbladet just synligt, DC 45 = flaggbladsstadiet, DC 55 = axgång, DC 69 = sen blomning). Blå staplar visar skördenivå, röda prickar visar proteinhalt. Även sena tilläggsgödslingar med kväve har haft tydlig effekt på både skörd och protein. Strategiled i L3-2300. Medel för 8 försök 2017–2018.

Pålitlig prestanda och stabilitet

Det snabbverkande nitratkvävet i Kalksalpeter i kombination med verktygen i Yara Smart Farming minskar risken för liggsäd.

bild_1.png bild_2.png bild4.png

Bilderna är från ett försök utanför Ängelholm i Skåne 2019.  Alla gödslade led fick 60 kilo N/ha vid tillväxtstart och 80 kilo N/ha som huvudgiva den 10 april. Kompletteringsgivan skedde med 60 kilo N/ha vid det tidpunkter som står i bilderna.

80 %

mindre risk för liggsäd

med Yara Smart Farming-verktygen