Blåbär är ett bärslag som kräver lågt pH i såväl jord som gödning. Amerikanska eller jätteblåbär är de blåbärslag som passar bäst till odling.

Före plantering

Före plantering ska organiskt material som okalkad torv, bark från barrträd eller flis inarbetas i jorden för att jorden ska få ett naturligt lågt pH, under 5. Näringsbehovet är generellt lågt de första åren efter plantering av blåbär. En av orsakerna till det låga näringsbehovet är att bärproduktionen är liten de första åren. Behovet ökar sedan från år till år. Genom att blanda in organiskt material i jorden frigörs näring under flera år efter plantering.

Det är även möjligt att gräva ett dike 40 cm brett och 30 cm djupt, och fylla det med svagt nedbruten torv. Kom ihåg att torven ska vara väl torkad.

Kg/ha

N

P

K

Mg

Blåbär generellt

30-100*

20-40

30-90

12

Blåbär 3-årig buske

30

20-40

30-40

12

Blåbär 8-årig buske

80

20-40

60-90

12

Tabell 1. Växtnäringsbehov för blåbär. Kvävebehovet ökar med buskens ålder. En tumregel är att N-behovet i kg/ha = buskens ålder i antal år X 10, men maximalt 100* kg/ha. Till exempel behöver 5 år gamla buskar 50 kg N/ha.

Kaliumbehovet varierar efter förväntad skörd. Dålig sättning på grund av frost i blomningen minskar kaliumbehovet.

Gödsling av blåbär

Gödsling kan ske med fasta gödselmedel eller med gödselvattning. 

Gödsling i fast form

Spridning av gödning i fast form ger goda möjligheter att kontrollera pH i jorden genom att använda ammoniumhaltiga gödselmedel, då ammonium har en pH-sänkande effekt på jorden. YaraMila Promagna 11-5-18 med mikro innehåller förhållandevis mycket ammoniumkväve jämfört med nitratkväve och passar perfekt till startfasen av blåbärsodlingen.

Gödselmedel till blåbär ska vara klorfattig, eftersom blåbär är känslig för både klor och höga salthalter. YaraMila Promagna 11-5-18 med mikro innehåller väldigt lite klor. Samtidigt finns flera viktiga mikronäringsämnen förutom N, P, K, Mg och S. Var uppmärksam på att man bara ska ge små mängder gödning i perioden mellan blomning och skörd. Detta för att blåbärsbuskarnas rotsystem kan vara ytligt, och brännskador kan därför lätt uppstå med för stora mängder gödning.

Kvävegödning ges bäst med YaraBela Suprasalpeter N27 i juni och juli. YaraTera Calcinit (kalksalpeter) används i blåbärsodling bara vid akut kalciumbrist och om jordens pH samtidigt är mycket lågt (pH-värde under 5).

För att tillföra extra kalcium rekommenderas gips som alternativ till jordbrukskalk med en mängd på cirka 40 kg/ha. Gips har ingen effekt på jordens pH.

Gödselvattning

YaraTera Calcinit, Kristalon Purple och Kristalon Indigo rekommenderas till blåbär. På grund av det höga innehållet av ammoniumkväve är Kristalon Purple oftast förstavalet till blåbär.

Gödslingsrecept till blåbär kan även sammansättas utifrån de enkla gödselmedel som finns i YaraTera Krista-sortimentet samt YaraTera Rexolin APN chelaterad mikroblandning.

Oavsett om du väljer en lösning med YaraTera Kristalon eller en lösning med YaraTera Krista-produkter, ska man använda två stamlösningskärl. I det andra kärlet ska man använda  YaraTera Calcinit kalciumnitrat (kalksalpeter). Kvävebalansen och K/N-förhållandet justeras genom att reglera förhållandet mellan gödningen i de två stamlösningskärlen.
Baserat på råvattenanalys från ditt företag skräddarsyr Yara gärna dina gödslingsrecept.

Gödslingsstrategin till blåbär kan klaras med ett stamlösningskärl och en Dosatron gödselblandare. Har man bara ett kärl/Dosatron doseras Kristalon varannan vecka och YaraLiva Calcinit veckorna där emellan.

Se även hallon

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.