YaraVita CROPLIFT

YaraVita CROPLIFT

Bladgödsling rekommenderas då grödan påverkas av stress eller snabb tillväxt sker.

• Kan blandas med många ogräs- och växtskyddsmedel Se www.tankmix.com.
• Enkel och snabb upplösning i spruttanken
• Enkel hantering av tomförpackning

Fysikalisk form: Pulver
Emballage: 10kg, 100 säckar/pall
Stråsäd

Spannmål: Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandas i 200 liter vatten/ha. Upprepade behandlingar kan göras med intervaller på 10-14 dagar. Behandling kan utföras från att det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutvätskan. Behandlingar rekommenderas för att säkerställa tillräcklig växtnäringsstatus för plantorna under perioder med tillväxtstress eller perioder med högt näringsbehov (t.ex. i början av stråskjutning/plantsträckning i spannmål och oljeväxter).

Höstoljeväxter

Oljeväxter: Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandas i 200 liter vatten/ha. Upprepade behandlingar kan göras med intervaller på 10-14 dagar. Behandling kan utföras från att det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutvätskan( t ex 4-9 blad). Behandlingar rekommenderas för att säkerställa tillräcklig växtnäringsstatus för plantorna under perioder med tillväxtstress eller perioder med högt näringsbehov (t.ex. i början av stråskjutning/plantsträckning i spannmål och oljeväxter). Undvik behandling undre blomning

Stråsäd

Spannmål: Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandas i 200 liter vatten/ha. Upprepade behandlingar kan göras med intervaller på 10-14 dagar. Behandling kan utföras från att det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutvätskan. Behandlingar rekommenderas för att säkerställa tillräcklig växtnäringsstatus för plantorna under perioder med tillväxtstress eller perioder med högt näringsbehov (t.ex. i början av stråskjutning/plantsträckning i spannmål och oljeväxter).

Höstoljeväxter

Oljeväxter: Vid behov 2,5-5 kg/ha, blandas i 200 liter vatten/ha. Upprepade behandlingar kan göras med intervaller på 10-14 dagar. Behandling kan utföras från att det finns tillräckligt med bladyta för att fånga upp sprutvätskan( t ex 4-9 blad). Behandlingar rekommenderas för att säkerställa tillräcklig växtnäringsstatus för plantorna under perioder med tillväxtstress eller perioder med högt näringsbehov (t.ex. i början av stråskjutning/plantsträckning i spannmål och oljeväxter). Undvik behandling undre blomning