Bevattning


Korrekt bevattningsstrategi är mycket viktigt i gurkodling. För att säkerställa att man får enhetliga plantor med ett bra rotsystem tidigt på växtsäsongen är det mycket viktigt att man inte vattnar om natten. Odlingssubstratet ska torka med 8-12 % under nattperioden. Håll noga koll på detta och justera stopp- och starttid för bevattningen. Senare när fruktutvecklingen startar, skall man vattna mera. Vattenprocenten under natten ska bara falla med 6-8 procentenheter. Då kan det vara lämpligt att göra bevattningar nattetid och justera för stopp och start av bevattningen.
Dagtid bevattnas efter solintegrator (ljusinstrålning) och under gråmulna dagar kör man med fasta intervaller med uppehåll upp till kanske en gång varje timme. Gurka behöver cirka 3 ml gödselvatten per joule/cm2 i instrålning.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.