Speciella odlingstips


Järnbrist

För att undvika järnbrist och ljusa gurkor rekommenderas att man från tiden för första blomma tillsätter 0,5 mg EDDHA 6 % järnchelat per liter gödselvatten. Yara rekommenderar YaraTera™Rexolin™ Q48.

Mjöldagg

Mjöldagg är ofta ett stort problem i gurkodlingen. Gurkplantor tar upp kisel (Si) och försök samt praktisk erfarenhet har visat att tillförsel av kisel i gödselvattnet ökar gurkplantans motståndskraft mot mjöldagg. Kisel kan därför förebygga mjöldagg. Det rekommenderas att vattna ut ½ mmol, vilket svarar till 15 mg kisel (Si) per liter gödselvatten. Yara rekommenderar YaraTera™Substrafeed™Sikal™. 

YaraTera™Substrafeed™Sikal™ är ett Metasilikat, som är lätt att arbeta med, men det ska doseras direkt på det utgående gödselvattnet efter gödselblandaren. 

Produkten YaraVita® Actisil innehåller också kisel. Produkten förebygger mjöldagg och kan både vattnas och sprutas ut.

Polyfosfat

Vetenskapliga försök i Holland har visat att polyfosfat har positiv effekt på gurka med följande fördelar:

  • Bättre och starkare rotsystem med ökad upptagning av speciellt kalcium och magnesium
  • Förebygger svampsjukdomar
  • Starkare plantor och snabbare tillväxt
  • Enhetliga plantor
  • Mörkare blad och inga bristsymptom
  • Friskare och mera motståndskraftiga plantor
  • Ökad produktion såväl kvantitativt som kvalitativt

Yara säljer ett polyfosfat som är helt unik och säkerställer att alla fördelar med polyfosfat uppnås. Produkten säljs som Super FK™ och vi marknadsför två produkter:

  • YaraTera™ Super FK 30™
  • YaraTera Substrafeed™ Super FK™ 

YaraTera™ Super FK 30™ innehåller 8,2 % fosfor och 5,2 % kalium. Produkten är pH-neutral och är enkel att använda tillsammans med  YaraTera™ Kristalon™. YaraTera™ Super FK 30™ blandar man i stamlösningskärlet med fosfor, kalium, magnesium och mikrogödning.

YaraTera™ Substrafeed™ Super FK™ innehåller 6,7 % fosfor och 20,5 % kalium. Produkten har ett pH på 13 och kan vara besvärlig att använda tillsammans med YaraTera™ Kristalon™- produkter. Använder man enkla gödselmedel som YaraTera™ Krista™-produkter och då det krävs en helt natriumfri produkt, ska man välja denna produkt.

Super FK-produkter håller samtidigt bevattnings- och droppsystem helt rena.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.