Ledningstalsstyrning


Modern gurkodling, där sorter, ljusförhållanden, bevattning samt klimatstyrning är optimala, kräver en stor mängd av växtnäring. Detta för att säkerställa fortsatt tillväxt samtidigt med optimal produktion, fruktkvalitet samt smak. Före utplantering vattnar man upp substratet ordentligt med ett tempererat gödselvatten med ett ledningstal (EC) på cirka 3,0 mS/cm. Från plantering och fram till begynnande skörd är plantorna mycket ”hungriga” och man behöver vattna med ett ledningstal på 3,5 mS/cm. Enstaka dagar kan man behöva ge upp till 4,0 mS/cm.
För att kunna gödsla korrekt, ska man mäta ledningstalet, pH, samt mängden dräneringsvatten varje dag och justera efter detta. Mät gärna ledningstal och pH i både utgående näringslösning och dräneringsvattnet.
Från och med att gurkorna börjar växa vill ledningstalet gärna öka. Då är det tid att ändra gödslingsreceptet och minska ledningstalet till mellan 2,3 och 3,0 mS/cm.

Goda rutiner med regelbunden mätning av ledningstal, pH samt dräneringsprocent genom hela kulturtiden ger en mera stabil och hög produktion. Regelbundna analyser av näringssammansättning rekommenderas. Yara hjälper gärna till med att tolka dessa.
Rekommenderat ledningstal kan variera lite från sort till sort och mellan olika odlingssubstrat.

Yara hjälper gärna till med rådgivning angående detta.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.