Rätt tillredning av stamlösning är det första steget mot optimal gödsling

För att undgå oönskade utfällningar samt uppnå optimalt utnyttjande av gödningen är det mycket viktigt att man följer korrekta rutiner vid varje blandning av gödning i stamlösningskärlen. Gör man inte detta är det stor risk för utfällningar av växtnäringssalter, som inte senare kan lösas upp igen. Dyr gödning går till spillo och utfällningar kan senare sätta igen bevattningssystemet inklusive droppställena. 

Rengöring av stamlösningskärl är viktigt innan man gör en ny blandning. 
rengoring.jpg
Dessutom är det en riktigt bra grundregel att ha varmt vatten (20-30 grader) till hands innan man påbörjar blandningen, då gödselmedel löses upp lättare i varmt vatten.  

Kom ihåg att stamlösningskärlen aldrig får innehålla mer än 15 % gödning. Överskrids denna gräns överskrider man gränsen för löslighet för flera växtnäringssalter.  

Långt de flesta växthusanläggningar har två stamlösningskärl till förfogande, som regel benämnda kärl A och kärl B. 

Vi ska nu steg för steg göra en korrekt tillredning av dessa två stamlösningskärl. 

Gödslingsrecept med YaraTera Kristalon, vattenlöslig NPK-gödning: 

Kärl A: (stamlösningskärl med YaraTera Calcinit, Kalksalpeter) 

 1. Fyll kärlet med 50 % rent vatten (råvatten), aldrig gödning i kärlet före detta! 
 2. Tillsätt nödvändig syra 
 3. Tillsätt YaraTera Calcinit, kalksalpeter 
 4. Tillsätt YaraTera Krista MAG, magnesiumnitrat
 5. Fyll kärlet helt upp med rent vatten 

Kärl B: (stamlösningskärl med fosfat och sulfat) 

 1. Fyll kärlet med 30 % rent vatten (råvatten) 
 2. Tillsätt nödvändig syra 
 3. Fyll kärlet med 50-75 % rent vatten (råvatten), aldrig gödning i kärlet före detta! 
 4. Tillsätt YaraTera Kristalon 
 5. Tillsätt YaraTera Krista MgS, magnesiumsulfat 
 6. När kärlet är till 90 % fyllt, tillsätt YaraTera Super FK 30* 
 7. Fyll kärlet helt upp med rent vatten 
 8. Justera pH till 3,5-4,5 

*Magnesiumnitrat får aldrig tillsättas kärl med YaraTera Super FK 30 

Gödslingsrecept med YaraTera Krista, vattenlösliga enkla gödselmedel: 

Kärl A: (stamlösningskärl med YaraTera Calcinit, Kalksalpeter) 

 1. Fyll kärlet med 50 % rent vatten (råvatten), aldrig gödning i kärlet före detta! 
 2. Tillsätt nödvändig syra 
 3. Tillsätt YaraTera Calcinit, Kalksalpeter 
 4. Tillsätt Kalciumklorid 
 5. Tillsätt YaraTera Krista-produkter i följande ordning: 
  YaraTera Krista K Plus, kaliumnitrat 
  YaraTera Krista MAG, magnesiumnitrat 
  YaraTera Krista MOP, kaliumklorid 
 6. Fyll kärlet helt upp med rent vatten 

Kärl B: (stamlösningskärl med fosfat och sulfat) 

 1. Fyll kärlet med 30 % rent vatten (råvatten) 
 2. Tillsätt nödvändig syra 
 3. Fyll kärlet med 50-75 % rent vatten (råvatten), aldrig gödning i kärlet före detta! 
 4. Tillsätt YaraTera Krista-produkter i följande ordning: 
  YaraTera Krista K Plus, kaliumnitrat 
  YaraTera Krista MKP, monokaliumfosfat 
  YaraTera Krista MgS, magnesiumnitrat 
 5. När kärlet är till 90 % fyllt, tillsätt: 
  YaraTera Rexolin mikro-produkter 
  YaraTera Super FK 30* 
 6. Fyll kärlet helt upp med rent vatten 
 7. Justera pH till 3,5-4,5 

*Magnesiumnitrat får aldrig tillsättas kärl med YaraTera Super FK 30 
blandare.jpg
Foto: Elektronisk omrörare är en riktigt god investering. 
 
Efter en korrekt gjord stamlösning, är det viktigt med god omrörning. Investera helst i elektronisk omrörning, se foto. Stamlösningarna får inte användas innan all gödning är till 100 % upplöst, vilket ofta tar flera timmar. Dessutom är det en god idé att dagligen röra om i stamlösningarna 1-2 gånger i 10-15 minuter. En timer kan med fördel användas. Detta garanterar en korrekt gödsling ända tills stamlösningen är förbrukad. 

Följer du ovanstående rutiner säkrar du ett maximalt utnyttjande av gödselmedlen, förebygger näringsbrist samt att bevattningssystemen förblir rena genom hela odlingssäsongen.  

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.