Ledningstalsstyrning

Modern sallatsodling, där sorter, ljusförhållanden, bevattning samt klimatstyrning är optimala, kräver en stor förbrukning av gödning. Detta för att säkra en fortsatt tillväxt samtidigt med en optimal produktion, hållbarhet samt smak.

Sallat tar upp mindre vatten under vinterhalvåret och mera vatten under sommarhalvåret. Detta påverkar önskat ledningstal. Ledningstalet (EC) ska vara cirka 2,2 mS/cm på vintern och cirka 1,8 mS/cm på sommaren.

För att kunna gödsla korrekt, bör man mäta ledningstalet och pH varje dag och justera efter detta. Mät ledningstalet och pH i såväl utgående lösning som returvatten.

Goda rutiner med återkommande mätning av ledningstal och pH genom hela kulturtiden ger en mer stabil och hög produktion. Man bör även ta regelbundna analyser för att kontrollera näringssammansättningen. Yara hjälper gärna till med att tolka dessa.

Rekommenderat ledningstal kan variera lite från sort till sort. Fråga gärna Yara till råds om detta.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.