Speciella odlingstips


Extra järn

Järnbrist i sallat kan vara svårt att helt undvika, även om man ligger på rätt pH. Som garanti mot järnbrist rekommenderar Yara att alltid tillsätta 0,5 mg EDDHA eller HBED 6 % järnchelat per liter gödselvatten. Yara rekommenderar YaraTera Rexolin Q48.

Extra kalcium

Vid behov av extra kalcium t. ex. vid akut kalciumbrist kan bladgödsling rekommenderas.

Yara har en lång rad bladgödselmedel. Produkterna heter YaraVita™ och flera av dem innehåller kalcium, som kan tas upp genom bladen.

Vetenskapliga försök i Holland har visat, att polyfosfat har positiv effekt på växthussallad med följande fördelar:

  • Bättre och starkare rotsystem med ökad upptagning av speciellt kalcium och magnesium
  • Förebygger svampsjukdomar
  • Starkare plantor och snabbare tillväxt
  • Enhetliga plantor
  • Mörkare blad och inga bristsymptom
  • Friskare och mera motståndskraftiga plantor
  • Ökad produktion såväl kvantitativt som kvalitativt

Yara säljer ett polyfosfat med en helt unik kedjelängd, som säkerställer att alla fördelar med polyfosfat uppnås. Produkten säljs som Super FK™ och marknadsförs som

  • YaraTera™ Super FK 30™ (länk till Produkt)

YaraTera Super FK 30 innehåller 8,2 % fosfor och 5,2 % kalium. Produkten är pH-neutral och är enkel att använda tillsammans med YaraTera Kristalon. YaraTera Super FK 30 lägger man i stamlösningskärlet med fosfor, kalium, magnesium och mikrogödning.

Super FK-produkten håller samtidigt bevattnings- och droppsystem helt rena.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.