Växthussallat

Sallat i växthus odlas huvudsakligen i rännor med rinnande vatten. Därför ska det rinnande vattnet tillföras gödselvatten med alla växtnäringsämnena under hela kulturperioden. Gödselvatten från rännor samlas upp och recirkuleras. Detta ställer extra krav på gödslingsreceptet som måste innehålla extra mycket kalium och fosfor.

Gödsling av sallat

Sallat växer uteslutande vegetativt. Det är viktigt att tillväxten är optimal från början till slut.

Plantan får inte bli för lös i växten, varför kväve ska ges i balanserade mängder. Kalcium är speciellt viktigt i sallatskulturen för att säkra att sallaten inte får brända bladkanter, även kallad tip-burn. Optimalt förhållande mellan K/N/Ca i returvattnet från rännor är cirka 1,2/1/1. För att säkra detta, ska utgående lösning ha ett förhållande K/N/Ca på cirka 1,7/1,0/2,2. För att vara säker på att sallatsplantan inte blir för svag, får tip-burn och/eller dålig hållbarhet bör ammoniumkvävet begränsas till ett minimum.

YaraTera™Kristalon™ Scarlet rekommenderas till sallat, då den innehåller mycket kalium och är uteslutande baserad på nitratkväve. Därutöver har denna Kristalonprodukt ett balanserat innehåll av fosfor, magnesium och svavel samt alla mikronäringsämnen.

Sallatsgödning kan naturligtvis även sammansättas utifrån enkla YaraTera Krista-produkter  samt YaraTera Rexolin APN-chelaterad mikroblandning 

Oavsett om man väljer en lösning med YaraTera Kristalon eller en lösning med YaraTera Krista-produkter ska det som minimum användas ett gödslingsrecept för två stamlösningskärl. I det andra kärlet måste man använda YaraTera Calcinit kalciumnitrat (kalksalpeter).

Kvävebalansen och K/N förhållandet justeras genom att ändra på förhållandet mellan de två stamlösningskärlen.

Baserat på råvattenanalyser från den enskilda växthusanläggningen gör Yara gärna gödslingsrecept.

Bevattning

Korrekt bevattningsstrategi är mycket viktigt i modern sallatsproduktion. Näringsbrist, tip-burn och många odlingsrelaterade problem förorsakas oftast av övervattning och för lite syre till rötterna. Man bör dagligen bedöma vatteninnehållet i krukorna samt justera bevattningsintervall och bevattningens längd efter solinstrålning (joule/cm2).

Från 15 september fram till 1 april ska plantorna alltid hållas på den torra sidan.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.