Bindetidsaccelerator för betong

NitCal, Yaras bindetidsaccelerator för betong, har många fördelar vid betonggjutning och Du kan använda NitCal utan att riskera betongens kvalitet.

 • Du kan utföra betongarbeten i kallt väder. Du behöver inte stoppa arbetet på byggarbetsplatsen även om det är vinter när du använder NitCal.
 • NitCal motverkar retardationen av tillsatt flyttillsatsmedel.
 • Förbrukningen av vatten och cement optimeras när du använder superplasticerare och NitCal.

Håll byggarbetsplatsen igång oavsett temperatur

NitCal är en blandning av rena nitratsalter utvecklade av Yara och denna produkt ger en mängd fördelar jämfört med andra accelererande betongtillsatsmedel på marknaden.

Construction site

Säker att hantera

NitCal är säkert att hantera och är kostnadseffektivt jämfört med liknande produkter. Det kan fås som flytande lösning eller granulat. NitCal är inte reglerat enligt IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) (ang: Special Provision 208), så det är enkelt att hantera och frakta.

Tillförlitliga leveranser

Beroende på vilket behov du har kan produkten levereras i bulk eller i IBC-behållare (Intermediate Bulk Container). Produkten kan levereras direkt till din byggarbetsplats. Eftersom Yara har ett världsomspännande nätverk med 200 terminaler och lager i fler än 150 länder kan vi leverera lokalt, så att du kan lita på att din NitCal kommer fram när du behöver den.

Rekommenderad dosering

Doseringen av NitCal beror i stor utsträckning på: 

 • hur mycket cement som används: det rekommenderas att göra tester på aktuell blandning
 • önskad effekt: doseringen beror på användningsområdet:
  • bindetidsaccelerator
  • korrosionsinhibitor
  • antifrostmedel 
  • motverka retardation av flyttillsatsmedel

Dessutom måste du beakta faktorer som vilken typ av cement som används och doseringsmetoden. Kontakta din lokala NitCal-expert om du behöver råd i de här frågorna, så att du kan komma fram till en optimal dosering. Om du ska nå bästa möjliga resultat är det viktigt att du doserar rätt.

Tänk på att du måste utföra förberedande tester om du tänker använda produkten som antifrostmedel.

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager, Water Treatment