Klimatavtryck vid betongblandning

Klimatavtrycket är ett bekymmer för alla betongproducenter och anläggningsbyggare. Användandet av NitCal bidrager till reducerat klimatavtryck genom att Yara utnyttjar toppmodern teknologi på sina produktionsanläggningar, exempelvis nitrofosfat-processen som ger lägsta CO₂-utsläppen, och likaså minska N₂O-utsläppen med hjälp av egenutvecklade katalysatorer.

Lågt klimatavtryck vid betongtillverkning

Betongtillverkare och byggarbetsplatser måste i allt större utsträckning använda miljöanpassade lösningar med lågt klimatavtryck. Med NitCal har du ett betongtillsatsmedel som uppfyller dagens miljökrav. Våra specialnitrat produkter som bindetidsacceleratorerna tillverkas dessutom i en miljövänlig process.

Yara Porsgrunn

Yara tillverkar NitCal i egna anläggningar i Norge och gör detta enligt nitrofosfat-processen. Yara har utvecklat en egen N₂O-katalysator där små pellets av kobolt och ceriumoxid används. I en högtemperaturprocess vid salpetersyra tillverkning bryts N₂O ned till kväve och syre och den här moderna tekniken används på alla Yaras anläggningar. Tekniken har gjort att Yaras klimatavtryck i form av CO₂-utsläpp minskade med 45 % från 2004 till 2010.

Klimatavtrycket från vårt multifunktionella betongtillsatsmedel NitCal

Yaras N₂O-katalysatorteknik minskar klimatavtrycket i form av CO₂-utsläpp per kilo fast kalciumnitrat (CN). Yaras produktion släpper endast ut 0,64 kg CO₂ per kg fast CN-material medan konkurrenternas processer med N₂O-behandling producerar 1,0 kg CO₂ per kg CN. Utan N₂O-behandling är utsläppen hela 1,8 kg CO₂ per kg CN. Eftersom vi dessutom använder fordon med låga utsläpp kan vi bibehålla det låga klimatavtrycket även i leveranskedjan. Om du vill veta mer om klimatavtrycket får du gärna kontakta vårt säljteam.

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager, Water Treatment