Frostskydd för betong

I kallt väder, vid temperaturer under nollstrecket, kommer vatten att frysa och hindra betongens hydratiseringsprocess. Normalt vill gjutning i kallt väder ta lång tid och vara kostsamt.

Dessutom kan resultatet att bli betong med dålig kvalitet:

  • Irreversibel lägre styrka och hållfasthet på grund av förändringar i cementpastans matris (kostnads-, säkerhets- och hälsoproblem)
  • Sprickor förorsakat av iskristaller. Detta kan ge ytspjälkning under litet tryck
  • Spjälkning av stora betongbitar som lämnar stora hål med fullt av små sprickor runt hålet

Att förhindra frysning av betong innan den har nått en hållfasthet på 5 MPa är ett mål.

Ett frostskyddsmedel förhindrar att vattnet fryser före eller under hydratiseringsprocessen. Detta kan göras genom att:

  1. Reducera vattnets fryspunkt
  2. Öka temperaturen i betongen

Betongen, både inuti och alla ytterkanter, skall ha en temperatur på 5°C för att garantera tillräcklig reaktion och tillgängligt vatten. Som ett minimum bör betongen nått en hållfasthet på 5 MPa före frysning.

NitCal som frostskyddsmedel ökar temperaturen i betongen tidigt genom att accelerera hydratiseringen och frigöra värme från denna process. Detta ger också en tidig hållfasthetstillväxt. Gjutningar kan göra ned till en omgivningstemperatur på –10°C genom att använda NitCal.

NitCal och Natriumnitrat sänker inte vattnets fryspunkt vid gjutning vid de koncentrationer som normalt används för bindetidsaccelerering och frostskydd. En sänkning av vattnets fryspunkt kräver högre doseringar.

Alternativa metoder för gjutning i kallt väder brukar vara dyra, opraktiska och miljömässigt inte så fördelaktiga, till exempel:

  • Hålla betongen varm genom att leverera uppvärmd betong – värma en eller flera beståndsdelar i betongen eller använda varmt vatten.
  • Skydda betongen i ett uppvärmt utrymme, tält, isolering etc.
  • Mera cement eller snabbcement.

Yara har under senare år erhållit större förståelse för mekanismerna kring NitCal som frostskyddsmedel i betong och bruk blandningar. Genom detta arbete har vi också utvecklat vårt ”Superantifreeze-koncept” för gjutningar ner till -15°C.

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager, Water Treatment