Korrosionsinhibitor för armerad betong

Korrosion på armeringen i betong är en stor utmaning inom anläggningsbranschen. Ett betongtillsatsmedel som motverkar korrosion ger klara fördelar till konstruktionens hållbarhet, oavsett om det är en byggnad, bro, tunnel eller annat infrastrukturprojekt. Accelererande betongtillsatsmedel som är baserade på klorider kan orsaka allvarliga skador eftersom de ger korrosion på armeringen.

I mitten av nittiotalet utvecklade Yara NitCal, en renad specialnitrat som används som accelererande betongtillsatsmedel, och som ger en rad fördelar jämfört med andra liknande produkter.

NitCal

NitCal förstärker hållfastheten genom att minska armeringskorrosionen. Det är en miljövänlig produkt.

NitCal förlänger livslängden för dina konstruktioner, byggarbeten och ingenjörsarbeten, och minskar dessutom kostnaden för hela livscykeln tack vare behov av färre reparationer och renoveringar. Längre livslängd och lägre underhållskostnaderna för de byggnader, broar, tunnlar och andra konstruktioner du bygger med NitCal som betongtillsatsmedel.

Dessutom är NitCal en miljövänlig produkt som är ofarlig och inte orsakar någon alkalireaktion (AAR).

NitCal levereras som vattenlösning eller i fast form som granulat. Det tillsätts i betongen antingen innan eller under blandningen, för att ändra betongens egenskaper.

Säker att hantera

NitCal är säkert att hantera och är kostnadseffektivt jämfört med liknande produkter. Det kan fås som flytande lösning eller granulat. NitCal är inte reglerat enligt IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) (ang: Special Provision 208), så det är enkelt att hantera och frakta.

Tillförlitliga leveranser direkt

Beroende på vilket behov du har kan produkten levereras i bulk eller i IBC-behållare (Intermediate Bulk Container). Produkten kan levereras direkt till din byggarbetsplats. Eftersom Yara har ett världsomspännande nätverk med 200 terminaler och lager i fler än 150 länder kan vi leverera lokalt, så att du kan lita på att din NitCal kommer fram när du behöver den.

Rekommenderad dosering

  • hur mycket cement som används: det rekommenderas att göra tester på aktuell blandning
  • önskad effekt: doseringen beror på användningsområdet::
    • bindetidsaccelerator 
    • korrosionsinhibitor 
    • antifrostmedel 
    • motverka retardation av flyttillsatsmedel

Dessutom måste du beakta faktorer som vilken typ av cement som används och doseringsmetoden. Kontakta din lokala NitCal-expert om du behöver råd i de här frågorna, så att du kan komma fram till en optimal dosering. Om du ska nå bästa möjliga resultat är det viktigt att du doserar rätt.

Tänk på att du måste utföra förberedande tester om du tänker använda produkten som antifrostmedel.

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager, Water Treatment