Tillförlitliga leveranser

NitCal är en blandning av nitratsalter som Yara utvecklade under tidigt nittiotal. Yara är världens största producent av nitrater, och vår forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att utveckla nya metoder och lösningar för olika industrier, bland annat byggindustrin. Vi kan tillgodose dina behov året om med leveranser direkt till din byggarbetsplats, var du än befinner dig i världen.

Supply Reliability

Med NitCal kan byggarbetsplatsens arbeten fortgå även i mycket kallt väder. Frost eller extrema temperaturer under vintern är inte längre ett problem. Oavsett var din byggarbetsplats är belägen eller var du tillverkar betongen kan Yara leverera det bindetidsaccelererande betongtillsatsmedlet NitCal när du behöver det. Vi kan även ge råd kring förvaring och hantering av produkten.

Beroende på dina behov kan det här accelererande betongtillsatsmedlet levereras i bulk eller i IBC-behållare (Intermediate Bulk Containers) under varumärket NitCal. NitCal är en blandning av nitratsalter som utvecklades av Yara under tidigt nittiotal, och som bygger på vår expertis inom nitrater. Yara är världens största producent av nitrater. Vårt FoU-team arbetar kontinuerligt med att utveckla lösningar för olika typer av industri. Produkten levereras direkt till din anläggning via Yaras världsomspännande nätverk av 200 terminaler och lager världen över. Vi finns nära dig, så du kan lita på att din NitCal kommer fram i tid.

Referenser från hela världen

Vår bindetidsaccelerator som betongtillsatsmedel används av ledande betongtillverkare och på mängder av byggarbetsplatser.

Incheon International Airport, South KoreaIncheon International Airport, Sydkorea

NitCal valdes som accelererande betongtillsatsmedel, delvis på grund av temperaturförhållandena men även tack vare den långsiktiga hållfasthetseffekten. Incheon är Sydkoreas största flygplats: varje år sedan 2005 har flygplatsen rankats som världens bästa flygplats av internationella flygplatsförbundet.

 

Troll A, situated in the North Sea

Troll A, i Nordsjön

Världens största mobila betongobjekt ("Troll A", i Nordsjön) kunde inte ha byggts och tagits i bruk enligt schema utan NitCal. Konstruktionstiden för gas- och oljeplattformen Troll A behövde kortas ned jämfört med ursprungsplanen. Därför blev det nödvändigt med en bindetidsaccelerator som NitCal.

Enkelt att använda

Yara har använt sin expertis inom nitrater och utvecklat NitCal under tidigt nittiotal, och sedan dess har det här accelererande betongtillsatsmedlet sålts över hela världen. NitCal är en blandning av specifika nitratsalter, som används som bindetidsaccelererande tillsatsmedel för betong. Vid gjutning förkortar NitCal tiden till att betongen börjar stelna och sedan hårdna.

NitCal är både säkert och enkelt att använda och kan fås som flytande lösning eller som granulat. Produkten används av betongtillverkare och i projekt för alla typer av konstruktioner som byggnader, anläggningar, broar o.s.v..

  • NitCal är både säkert och enkelt att använda. Det tillsätts i betongen antingen innan eller under blandningen, för att ändra betongens egenskaper.
  • Dessutom är NitCal en miljövänlig produkt som är ofarlig och inte orsakar alkalireaktioner (AAR).

Med NitCal kan gjutningen fortsätta även i mycket kallt väder. Frost eller extrema vintertemperaturer behöver inte längre stå i vägen för dina byggprojekt.

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager, Water Treatment