Granskningar av säkerhet och utbildningspaket

Säkerhet är i fokus i hela vår verksamhet. Yara är världens största ammoniakaktör och har, från egna ammoniakfabriker, producerat och hanterat ammoniak i mer än hundra år.

år status som marknadsledande vilar på ett exemplariskt säkerhetsarbete, under namnet "Safe by Choice", som vi tillämpar på våra anläggningar och tillsammans med våra kunder. Vi ger dig konkreta råd kring ammoniaksäkerhet som du kan implementera på din anläggning och i din NOx-reduktionsprocess.

Om din personal behöver utbildning i förvaring och hantering av ammoniaklösning för ditt NOx-system svarar vi gärna på frågor. Vid behov kan vi även hålla i utbildning om hantering och förvaring av ammoniak som används för NOx-kontroll.

Ammonia delivery

Vi kan erbjuda ett antal olika säkerhetsrelaterade tjänster kring NOx-reduktion, exempelvis:

Säkerhetsutbildning för din personal. Dessa utbildningstillfällena är mycket viktiga eftersom felaktig hantering av ammoniak som ska användas för NOx-reduktion kan få allvarliga konsekvenser:

  • För att operatörer säkert ska kunna hantera NOx-systemet på din anläggning, särskilt om det körs med ammoniak. I utbildningen ingår säkerhetstips om ammoniak baserat på Yaras eget säkerhetsprogram
  • För att dina ansvariga ska lära sig säkerhetsstandarder som är specifika för ammoniak, förebygga olyckor, identifiera potentiella olyckor och vad som ska göras om olyckan är framme.

Säkerhetsbedömning kring ammoniak på din anläggning, med konkreta rekommendationer till dig. Detta kan omfatta en förhandsgranskning eller förberedelse innan myndighetsinspektion

Inspektion på plats innan leverans, där vi går igenom allt som måste vara iordningställt innan leveransen av ammoniak.

Våra säkerhetskrav gäller även våra egna anläggningar och hela leveranskedjan – från produktionen till det att våra produkter förbrukas. Vi utbildar kontinuerligt vår personal samt de transportörer som ska leverera våra produkter till din anläggning på ett säkert sätt.

 

Om du är intresserad av installation eller underhåll av SCR / SNCR-system:


kontakta vår expert på NOx-reduktionssystem.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary