Underhålla ditt SNCR-system

Säkra att ditt DeNOx-system fungerar felfritt år efter år med våra särskilda serviceavtal för underhåll och reservdelar.

Yaras DeNOx-installationer är byggda för att tåla tuffa förhållanden och ge en tillförlitlig utsläppskontroll under många år. Om driftsmiljön är extremt tuff måste ibland delar som utsätts för slitage bytas ut, även om våra komponenter är tåliga och specialanpassade.

Med tiden kan damm, aska och rök från förbränningsgaser också börja påverka effektiviteten i ditt system för utsläppskontroll. Med vårt förebyggande underhållsprogram och våra reservdelar blir driften fri från problem och avbrott. Tack vare detta kan du ägna din tid och dina resurser åt kärnverksamheten medan vi tar hand om minskningen av NOx-utsläppen:

 • Undvik driftsstopp och kostsamma avbrott i driften
 • Se till att din installation övervakas, underhålls och optimeras regelbundet
 • Undvik böter vid för höga utsläppsnivåer

 


Om du är intresserad av installation eller underhåll av SCR / SNCR-system:


kontakta vår expert på NOx-reduktionssystem.

 

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary

Underhållskontrakt

Våra förebyggande underhållsprogram är baserade på årliga kontrakt. På så sätt får du som kontraktskund regelbundna kontroller och prioriterad service.

Vi erbjuder ett standardpaket som omfattar:

 • Hantering och uppföljning av underhållsschemat för din DeNOx-installation
 • Regelbundna besök från kvalificerade underhållstekniker 
 • Prioriterad service vid avbrott
 • Justering och optimering av systemet
 • Underhållsrapporter
 • Utbyte av nödvändiga reservdelar enligt överenskommet schema 
 • 10% rabatt på alla reservdelar 
 • Systemutbildning för nyanställda

Förutom vårt standardpaket kan vi på begäran erbjuda: 

 • Optimering och justering av systemet via fjärrstyrning 
 • Uppgraderingar av styrprogramvaran
 • Temperaturmätning

Reservdelar

Vår reservdelslösning omfattar:

 • Registerföring av samtliga komponenter i ditt DeNOx-system 
 • Snabb och enkel tillgång till precis den komponent som behövs i ditt system
 • En totallösning för allt du behöver i samband med din installation för utsläppskontroll 
 • Flexibel och enkel beställning via telefon eller e-post direkt till din särskilda kundsupportrepresentant 
 • Beställningar hanteras effektivt och i tid, och du informeras för att vara uppdaterad

I vårt startpaket ingår de viktigaste förslitningsdelarna och även kritiska komponenter som behövs i ditt system. Utifrån din uppskattade årsförbrukning kan vi ta fram en uppsättning reservdelar som förvaras på din anläggning, så att du alltid har tillgång till de delar du behöver.