Optimering av NOx-kontroll

Yara har utvecklat en mobil testutrusning för SNCR, som gör att vi kan utföra tester på plats och verifiera de tekniska och miljömässiga möjligheterna för NOx-kontroll på din anläggning.

Det här testet kan köras:

  • Innan du installerar ett system – på så sätt kan du avgöra om vår SNCR-utrustning uppfyller dina tekniska och miljömässiga krav på NOx-kontroll. Vi rekommenderar särskilt den här provfasen för ovanliga processer eller när kraven på reduktion är mycket specifika.
  • I befintliga system, så att vi kan hjälpa till med optimering av ´dosering och systemdiagnostisering. Vi kan sedan rekommendera justeringar av ditt SNCR-system utifrån dina behov av NOx-reduktion.

NOx control

Vårt team kan utföra dessa tester med vår testanläggning under några dagar, på din anläggning var som helst i världen. Yaras expertis inom det här området är stor, och gör att vi kan garantera nivåer av NOx- och NH3-reduktion samt förbrukning av reduktionsmedel för varje enskilt projekt.

Om du är intresserad av installation eller underhåll av SCR / SNCR-system:

kontakta vår expert på NOx-reduktionssystem.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary