SNCR/SCR-hybridsystem för NOx-reduktion

De senaste åren har vi sett en utveckling av hybridsystem för NOx-reduktion, där både SCR- och SNCR-teknik används. De här hybridsystemen minskar nivån av kväveoxider (NOx) i avgaser via en kolvätebearbetning i två steg: selektiv, icke-katalytisk reduktion (SNCR) och därefter selektiv katalytisk reduktion (SCR).

Power plant

Därför ska du välja ett SNCR/SCR-hybridsystem

Ett hybridsystem kan vara ett intressant alternativ till ett enskilt SCR-system. Med ett hybridsystem kan du hitta balansen mellan investeringskostnaden (CAPEX) och driftskostnaderna (OPEX). Det här är särskilt användbart i de här fallen:

  • NOx-utsläppen måste minskas avsevärt, men driften måste ändå vara flexibel
  • Utrymmet för installation av katalysatorn är begränsat
  • En ökning av tryckfallet kan vara kritisk eller leda till högre driftskostnader och betydande investeringar

I sådana fall är en hybridlösning ditt bästa val: storleken på den katalysator som installeras är mindre, vilket ger lägre investeringskostnad och utrymmeskrav på anläggningen.

Läs mer om SNCR-system från Yara.


Om du är intresserad av installation eller underhåll av SCR / SNCR-system:


kontakta vår expert på NOx-reduktionssystem.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary