NOx-reduktion med Yaras SNCR: en teknik med god prestanda och låg investeringskostnad

SNCR-tekniken är en metod för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) genom att spruta in reduktionsmedel direkt ovanför förbränningen, där temperaturen är mellan 850 och 1 050 °C. SNCR-teknik används på ett flertal anläggningar för cement, avfallsförbränning, biomassa och värmepannor med konventionella bränslen.

Yaras SNCR-system är både kostnadseffektiva och högpresterande.

De viktigaste faktorerna när det gäller kostnadseffektiv drift av ett SNCR-system är:

  • Insprutarnas design och prestanda
  • Optimering och programmering av styrsystemet
  • Insprutningspunkternas placering
  • Temperaturfönstret vid insprutningspunkten
  • Valet av reduktionsmedel
  • Möjlig uppehållstid

Med mer än 200 SNCR-system installerade på anläggningar världen över, har Yara designat och optimerat ett högpresterande SNCR-system för industrianläggningar.

Vid optimala driftsförhållanden kan Yaras SNCR-teknik minska NOx-utsläppen med upp till 80 %.

Yara är världsledande inom tillverkning och installation av SNCR-system

I oktober 2011 köpte Yara företaget Petro Miljö, ledande inom SNCR-teknik med mer än 200 installerade system världen över. Yara bytte namn på företaget och personalen, som har expertkompetens gällande kundernas processer och behov i olika industrisektorer, såsom cement, förbränning, värmepannor, termiska processer, biomassa, glas osv. finns fortsatt kvar i företaget.

Om du är intresserad av installation eller underhåll av SCR / SNCR-system:


kontakta vår expert på NOx-reduktionssystem.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary
Why choose SNCR?

Varför ska jag välja ett SNCR-system?

Kostnaden för selektiv, icke-katalytisk reduktionsteknik (SNCR) är mycket låg jämfört med kostnaden för selektiv, katalytisk reduktionsteknik (SCR). Dessutom kan SNCR ofta installeras på anläggningen under bara några dagar, eftersom hela systemet är utformat i förmonterade moduler som har testats i våra verkstäder.

Prestanda i SNCR-system

Yaras SNCR-system består av moduler med höga prestanda, som kan anpassas så att din kontrollprocess för NOx-utsläpp uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

Vi installerar nyckelfärdiga system som består av standard- eller specialgjorda moduler. Yara kan även hjälpa till att optimera, ändra eller uppdatera ditt befintliga SNCR-system för att passa dina behov.

Tack vare vår kompetens och långa erfarenhet har Yara optimerat effektiviteten i varje del av SNCR-systemen, i synnerhet genom att programmera styrsystemet och insprutningen för att kunna uppnå en exceptionellt hög NOx-reduktion.

Med Yaras SNCR-teknik får du:

  • Maximalt 80 mg/Nm3 NOx från förbränningsugnar 
  • 80 % mindre NOx i torra processer vid produktion av klinker på cementanläggningar 
  • Ungefär 60 % lägre NOx-utsläpp från pannor

Yara har en mobil SNCR-testanläggning som du kan använda i dina projekt. Med denna enhet kan du genomföra kompletta tester på din anläggning. Om dina processer är ovanliga eller om kraven på NOx-reduktion är mycket specifika rekommenderar vi en testfas. Vårt team kan med hjälp av vårt testsystem, under några dagar, organisera tester på din anläggning var som helst i världen. Yaras erfarenhet inom detta område har stor betydelse: i varje enskilt projekt garanterar vi nivåer av NOx-utsläpp, NH3-spill och förbrukning av reduktionsmedel.

Fallstudie för 14 cementanläggningar (PDF)