Välj en pålitlig partner vid ditt val av system för NOx-reduktion

Yara har fler än 200 SNCR-installationer världen över, och med 20 års erfarenhet av NOx-reduktion är vi en partner som bidrar med kompetens. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga system för din anläggning, så att du kan minska NOx-utsläppen och samtidigt hålla kostnaderna nere.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary

SNCR, SCR, SNCR/SCR-hybridsystem: vilken teknik ska du välja?

SNCR (selektiv, ej katalytisk reduktion) och SCR (selektiv, katalytisk reduktion) är de vanligaste teknikerna för minskning av utsläpp av kväveoxider.

Minska dina utsläpp av kväveoxider

Reducing your nitrogen oxides emissions
Reducing your nitrogen oxides emissions

Som världsledande inom ammoniak och SNCR-teknik erbjuder Yara sina kunder en av de mest kompletta och effektiva lösningarna för minskning av NOx-utsläpp från industrier och kraftverk. Oavsett om du bygger ett nytt, uppgraderar eller optimerar ett befintligt system, har vi en lösning som kan minska dina utsläpp av kväveoxider.