september 12, 2019

Lantmännen och Yara banar vägen för världens första fossilfria livsmedelskedja!

Lantmännen och Yara tar nu tillsammans en ledarroll i omställningen av matsystemet. Företagen lanserar ett pilotprojekt med ambitionen att skapa världens första certifierade fossilfria livsmedelskedja. Genom samarbetet kommer man att kunna erbjuda konsumenter mer hållbara livsmedel och därmed minska klimatpåverkan.

Knowledge grows RGB.jpg

lm-koncern.png

Omställningen mot en fossilfri livsmedelskedja börjar på åkern. Växtnäring, som är viktigt för att säkra skördar av hög kvalitet, kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av en mer hållbar livsmedelsproduktion. Samarbetsprojektet med Lantmännen bygger på Yaras tidigare annonserade pilotförsök där mineralgödsel nu kommer att produceras med förnybar energi. Ambitionen är att minska klimatpåverkan från livsmedel, i detta projekt spannmålsprodukter från Lantmännen. Den mineralgödsel som Yara planerar att lansera på marknaden 2022 förväntas minska de totala koldioxidutsläppen från spannmålsodlingen med 20 procent.

– Lantmännen har sedan länge arbetat systematiskt för att utveckla hållbara lösningar inom många områden, inte minst när det gäller odlingsmetoder och -koncept. Nordiska lantbrukare är ledande inom hållbarhet redan idag, med en låg klimatpåverkan i internationell jämförelse. Detta partnerskap är ett av våra viktigaste hållbarhetsinitiativ hittills, och tar oss ytterligare steg närmare en fossilfri livsmedelskedja och ett ännu mer hållbart jordbruk, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Användandet av förnybar energi i produktionen av mineralgödsel kommer att öka produktionskostnaderna och därmed ha en inverkan på livsmedelspriserna. Genom nära samarbete i hela livsmedelskedjan är ambitionen att minimera extrakostnaden för konsumenter.

– Detta partnerskap är ett första steg i omställningen av vårt matsystem. Pilotprojektet tillsammans med Lantmännen kommer att möjliggöra en kraftsamling från aktörer genom hela livsmedelskedjan för att minska klimatpåverkan från matproduktionen. Vi måste hitta nya affärsmodeller som omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord. En fossilfri livsmedelskedja är endast möjlig med mineralgödsel som är tillverkat med hjälp av förnybar energi, säger Svein Tore Holsether, Yaras koncernchef och vd.

Genom samarbetet tar Lantmännen och Yara betydelsefulla steg för att ställa om livsmedelskedjan och uppmanar andra företag i värdekedjan att göra detsamma.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest
kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Om Yara
Yara arbetar med kunskap för att på ett ansvarsfullt sätt försörja världens växande befolkning och samtidigt skydda vår jord, för att uppfylla vår vision om en värld utan hunger och med respekt för vår miljö. För att uppfylla detta driver vi utvecklingen av digitala verktyg för precisionsodling. Vi samarbetar med partners genom hela livsmedelskedjan för att utveckla ett mer klimatsmart jordbruk. Yara arbetar med en hållbar produktion av mineralgödsel. Vi värnar om mångfald och allas lika värde vilket främjar säkerheten och integriteten för våra anställda, entreprenörer, affärspartners och samhället i stort. Yara grundades 1905 för att stävja hungersnöden i Europa. Yara är ett globalt företag med cirka 17 000 anställda och verksamheter i över 60 länder. För mer information: www.yara.se

För mer information kontakta:
Lantmännen:
Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen
Tel: 010 556 10 05
E-post: claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Yara:
Mogens Erlingson, chef för Yara Sverige projekt
Tel: 070 6703030
E-post: mogens.erlingson@yara.com

Josiane Kremer, kommunikationsdirektör på Yara
Tel: +47 48180451
E-post: josiane.kremer@yara.com