Framtidens jordbruk Mjölk & Nötkött


Yara har tillsammans med ett flertal aktörer skapat rapporten ”Framtidens jordbruk Mjölk & Nötkött”.  Rapporten är en viktig del i samarbetet inom lantbruksbranschen där vi kan delge vår kunskap och information om våra produkter som bygger och kommer att bygga framtidens lantbruk. Via länken nedan hittar du hela rapporten, vi önskar en trevlig läsning.

Övriga aktörer är:

Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött och Växa

Film om rapporten Framtidens jordbruk

Film om rapporten Framtidens jordbruk