Tips från Växjömöte om gödsling av kraftig höstraps

I en intressant föreläsning om gödslingsstrategier till höstraps med kraftiga höstbestånd diskuterade David Gottfridsson, HIR Skåne, hjälpmedel och kvävestrategier.

December 2019

Resultaten från fyra Skåneförsök visar att Svensk Raps Kvävevåg är det bästa hjälpmedlet som finns idag för att skapa en grundförståelse av beståndets kvävebehov. En förutsättning är att skördeuppskattningen blir någorlunda rätt. Man lämnar dock en brasklapp att om Kvävevågen ger råd om givor ner mot 0 kg N bör man inte gå så långt utan stanna på givor om 50-70 kg/ha.

En fördel med kraftiga bestånd är att de första kvävegivorna kan göras relativt sent vilket underlättar omvärdering av skördepotential och beräkning av N-giva under våren.

Ett tips från Yara i detta sammanhang är att skapa Nollrutor och Maxrutor för att förstå leveransen av kväve från marken och på så sätt hitta bästa tidpunkt och nivå av kvävet – ju närmare skörd sistagivan blir lagd desto enklare är det att hitta rätt med totalgivan av N. Att komplettera raps med kväve i begynnande blom verkar fungera alldeles utmärkt om behov finns.

Klicka på knappen nedan för att läsa David Gottfridssons presentation.

Läs mer här